Konkurencyjność

Czytaj Dalej

Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa

BUDOWANIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Konkurencja wiąże się ściśle z występowaniem podmiotów konkurencyjnych. Interesy tych podmiotów są przynajmniej częściowo niezgodne co prowadzi do ujawnienia się konfliktu. Konkurencja jest to proces rywalizacji jednostek, które dążą do tych samych korzyści w tym samym czasie i przy tych samych regułach, a realizacja interesów jednych zagraża realizacji interesów pozostałych. Konkurencja (z łaciny ...

Kurs walutowy a konkurencyjność

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki lub przedsiębiorstwa to zdolność do tworzenia większego bogactwa niż konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Można wyróżnić następujące elementy składowe konkurencyjności międzynarodowej:

- międzynarodowa pozycja konkurencyjna (jest to tzw...

Konkurencyjność

Charakterystyka

Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

Konkurencja jest procesem za pomocą którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji...

Mierzenie konkurencyjności gospodarek

Bada Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania – Lozanna

W raporcie wykorzystuje się 2 rodzaje danych:

Ilościowe – dane statystyczne uzyskane z organizacji gospodarczych, instytucji komercyjnych, ośrodków naukowych

Jakościowe – z ankiety dla przedstawicieli najwyższego szczebla...

Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek

Tym tematem interesują się nie tylko ekonomiści ale i rządy poszczególnych krajów oraz kierownictwa organizacji międzynarodowych

Konkurencja – zjawisko polegające na rywalizacji między sobą w dążeniu do analogicznych celów

Działania podejmowane przez jednych dla osiągnięcia określonych celów...

Konkurencyjność samochodów Skoda na polskim rynku

PRACA W CZĘŚCI PRZEPISYWANA Z INTERNETU PRZEZ REZOLUTNEGO I ZARADNEGO AUTORA. W ZAŁĄCZNIKU PRACA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI. MIŁEGO KORZYSTANIA! WYDZIAŁ EKONOMIKI BIZNESU, STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i TURYSTYKI Konkurencyjność samochodów Skoda na rynku Polskim Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. Edwarda Karasińskiego w Katedrze Marketingu, Organizacji Zarządzania i Logistyki Plan Rozdział 1. Charakterystyka konkurencji 1.Pojęcie konkurencji i czynniki ...

Akcyza a konkurencyjność polskiego piwa

 

Problem podatku akcyzowego jest również bardzo istotny w kontekście starań Polski o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. O zakresie i skali spodziewanych zmian trudno orzekać teraz, gdyż Polska nie opracowała jeszcze stanowiska negocjacyjnego w zakresie rolnych produktów przetworzonych (m. in...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Konkurencyjność produktów rolniczych na rynku krajowym i międzynarodowym

Wysoka jakość towaru oraz cena rynkowa zapewniająca opłacalność produkcji i możliwości jej zbytu, to warunki, którym podporządkować się musi nie tylko producent rolny, lecz również otoczenie z nim kooperujące. W tym celu należy:

- organizować regionalne służby klasyfikacyjno-standaryzacyjne...

Jak benchmarking pomaga poprawić konkurencyjność firmy?

Benchmarking to sztuka odkrywania jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują sprawniej niż inne. Możliwe są nawet dziesięciokrotne różnice w jakości, szybkości, kosztach firm przeciętnych, w porów naniu ze światowym liderami.

Celem benchmarkingu jest twórcze naśladowanie najlepszych...

Konkurencyjność i kooperacja

W skali lokalnej przez konkurencję rozumie się wysiłki zmierzające do promocji swojej miejscowości we współzawodnictwie z innymi miejscowościami. Wysiłki te przybierają różne formy: rozwijanie przez władze miejscowości lokalnego marketingu, wspomaganie lokalnego biznesu, budowa infrastruktury w celu...