Konkordat wormacki

Czytaj Dalej

Konkordat wormacki

I sobór laterański (I sobór powszechny na zachodzie) potwierdził postanowienia konkordatu wormackiego, uznając go za wzór stosunków pomiędzy kościołem a państwem.

EDYKT WORMACKI

Dekret prawno-publiczny ces. Karola V potępiający M. Lutra jako heretyka i skazujący go na banicję wraz ze zwolennikami oraz zabraniający czytania jego książek, wyd. na skutek nalegań nuncjusza G. Aleandro na sejmie Rzeszy Niem. w Wormacji 8 V 1521;

część zawierająca rejestr doktrynalnych błędów...

Duszpasterstwo wojskowe w świetle konkordatu z 1925r.

Bibliografia Henryk Misztal i Piotr Stanisz „prawo wyznaniowe” Kuria Polowa Wojska Polskiego z polecenia Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia „Schematyzm ordynariatu Polowego Wojska Polskiego „ Konkordat z 1925 roku (o Duszpasterstwie Wojskowym) Janusz Odziemkowski „Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945” Warszawa 1998 Departament Społeczno- Wychowawczy MON Podr.

Układ wormacki

W ich wyniku przygotowano porozumienie (konkordat), podpisane (23.

Edykt wormacki

1521) zarządzenie (edykt wormacki): Mocą naszejwładzy i autorytetu cesarskiego, za radą i zgodą tu zebranych elektorów, książąt i stanów Rzeszyniemieckiej, postanowiliśmy na wieczną pamiątkę w wykonaniu bulli wydanej przez naszego Ojca świętegopapieża, który w tych sprawach jest najwyższym sędzią, że wspomniany kapłan Marcin Luter jako odpadłyod Kościoła Bożego winien być uznany przez nas i przez każdego człowieka za zatwardziałego ...

Napoleon i konkordat

Konkordat jako konwencją między Jego Świątobliwością Piusem VII i rządem francuskim podpisano 15lipca 1801 roku. Konkordat przynosił obu stronom korzyści, choć wywołał sprzeciwy w Kościele i w Republice.

Austriacki konkordat i prawa majowe

Arcybiskup wiedeński Joseph Rauscher (kardynał od 1855), który prowadził pertraktacje o konkordat,odbył zjazd biskupów całej monarchii i razem z nimi postanowił czuwać nad ścisłym spełnianiem postanowieńkonkordatowych.

Cerkiew rosyjska, Pius IX i konkordat

Stolica Apostolska podjęła też rokowania, lecz złudzeniasię rozwiały, gdy car utworzył Komisję do spraw kultu, która zajmowała się wszystkimi wyznaniami,podjudzając jedno przeciw drugiemu, a także naruszając konkordat i katolickie prawo kanoniczne.

Konkordat polski

Po drugiej wojnie światowejnuncjatury w Warszawie nie obsadzono, bo rząd nie nawiązał stosunków dyplomatycznych ze StolicąApostolską i jednostronnie zerwał konkordat.

Rewizja konkordatu

, gdy premieremrządu był socjalista Bettino Craxi, podpisany został traktat pomiędzy rządem włoskim aStolicą Apostolską, który znacząco zmieniał konkordat z 1929 r. Remo Astorri zauważył, że konkordat z 1984 t.

KONKORDAT

Rada Stanu, Trybunat i Senat zatwierdziły konkordat 8 IV 1802.