Influenza koni, grypa koni

Choroba zakaźna koni, zwalczana z urzędu, której powodem jest wirus atakujący błony śluzowe górnych drógoddechowych.

O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza

O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Ballada o bohaterskim koniu) i w XVIII w.

Elementy wspomagające ortezy koń­czyny górnej

elementy wspomagające ortezy koń­czyny górnej; taśmy gumowe, sprężyny oraz urządzenia zasilane energią pneumatyczną, elektryczną lub temu podobne. Służą do wprawiania w ruch elementów ruchomych —> ortezy koń­czyny górnej w celu poprawy funkcji kończyny przez wspomaganie względ­nie zastępowanie...

ANGLOARABSKA RASA KONI

ANGLOARABSKA RASA KONI — rasa wytworzonaw wyniku krzyżowania koni pełnej kr.

HANOWERSKA RASA KONI

HANOWERSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw północnych Niemczech w ok olicachHanoweru; konie wszechstronnie uźytko**,o dużych wymiarach: wzrost 160— 170 cm.

KUCIE KONI

Celem kucia jest zabezpieczeniekopyt konia przed nadmiernym ścieraniemsię na twardych drogach; ze względu na ciągłe narastanierogu kopytowego niezbędne jest przekuwaniekoni co 4—6 tygodni.

PERSZEROŃSKA RASA KONI

PERSZEROŃSKA RASA KONI - rasa wyhodowanawe Francji; są to konie typu zimnokrwistego,używane obecnie do pracy w rolnictwie;wymiary: wzrost około 160 cm.

STADNINY KONI (SK)

STADNINY KONI (SK) — państwowe zakłady,w których hodowane są konie różnych ras i typów.

ZARAZA PIERSIOWA KONI

ZARAZA PIERSIOWA KONI , p ie r s iów ka— zakaźna choroba koni, przy której występujezapalenie płuc.

HIPPICA, TO JEST O KONIACH KSIĘGA

Pierwsze polskie dzieło o hodowli, ujeżdżaniu i leczeniu koni (1603) marszałka wielkiego litewskiego Krzysztofa Mikołaja Dorohostajskiego, kilkakrotnie wznawiane, popularne w XVII i XVIII w.

JASIO KONIE POIŁ

Jasio konie poił, Kasia wódę brała, On sobie zaśpiewał, Ona zapłakała.

KON TIKI

Tici Viraęocha, bóstwo pra-Inków, które stworzyło świat i ludzi, a. bóg słońca Inków, a. wg innej legendy olbrzym, król Peru, który wyruszył na Pacyfik tratwą z drzewa balsa wraz z grupą swych białych, brodatych poddanych.

„Kon-Tiki" nazwa tratwy z pni drzew balsa, na której uczony norweski Thor Heyerdahl...

Etologia koni - ściąga

ETOLOGIA: wywodzi się od greckiego ethos oznaczającego obyczaj, zwyczaj oraz od logos oznaczającego naukę, czyli etologia jest nauką o zachowaniu zajmującą się badaniami zoopsychologicznymi w zakresie wrodzonych reakcji zwierząt w warunkach naturalnych. 2etapy kształtowania się etologii: 1) etologia opisowa: fakty obserwowane w zachowaniu się zwierząt. 2)etologia eksperymentalna, badania. Etologia zajmuje się: *poszczególnymi osobnikami, ich zachowaniami w określonych ...

Koń trojański

Koń trojański - oprogramowanie używane w środowisku hakerskim, umożliwiające zdalne przejęcie kontroli nad komputerem - zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega na przesłaniu nie ujawnionej procedury zapisanej w programie, a jakiekolwiek uruchomienie programu powoduje wykonanie tej...

WSCHODNIOPRUSKA RASA KONI

WSCHODNIOPRUSKA RASA KONI — ra. poznańskim oraz bydgoskimi wpłynęły na wytworzenie się typu koniapoznańskiego.

Con [wym. kon]

Z, wraz z; wyraz występujący w połączeniuz określeniem wykonawczym, np. eon amore: z uczuciem, eonbrio: z życiem, z zapałem, eon fuoco [wym. kon fuoko}: z temperamentem,eon moto: z ożywieniem.

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Historia Polski i trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości miały ścisły związek ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Najbardziej wrażliwi, czyli artyści, postrzegali Ojczyznę jako jedną z wartości najważniejszych. Często, gdy prawie całe społeczeństwo traciło nadzieję na jej...

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

Historia Polski i trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości miały ścisły związek ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Najbardziej wrażliwi, czyli artyści, postrzegali Ojczyznę jako jedną z wartości najważniejszych. Często, gdy prawie całe społeczeństwo traciło nadzieję na jej...

Koń cybaty

K. z wyniesionym do góry przodem,z płaską klatką piersiową oraz z wąskim ustawieniem kończyn.

Koń podkasany

K. o brzuchu mało pojemnymi mocno podciągniętym ku górze. Brzuch p.,chociaż niekiedy wygląda ładnie i zgrabnie,jest poważną wadą.