KOŃ

Konie półkulturalne, uszlachetnione konie zwykłe. Konie z Marły słynna para koni numidyjskich Wyrzeźbiona przez Guillaume Coustou Starszego dla pałacu (dworu) w Marły (zob.

Rasy koni.

Hodowla obejmuje pięć typów koni: kuce wierzchowe, saddle - konie wierzchowe, stock - konie westernowe, pleasure - konie pokazowe oraz hunter mocne konie wierzchowe. Palomino jest koniem wszechstronnie użytkowymi średniej miary Wysokość: nie niższa 148 cm Historia: Palomino pochodzi od koni iberyjskich.

Pochodzenie i udomowienie koni

Jeśli więc uwzględnimy z jednej strony dość szeroki zasięg występowania konia Przewalskiego w czasach przedhistorycznych, z drugiej zaś brak pewności, czy tarpany nie były mieszańcami koni dzikich z domowymi (lub wtórnie zdziczałymi), to pogląd o jednym przodku konia domowego - koniu Przewalskiego - można przyjąć za uzasadniony.

Jakie elementy składają się na prawidłową pielęgnację koni?

Do czyszczenia koni potrzebny jest odpowiedni sprzęt: mocno skręcony wiecheć słomy, zgrzebło i szczotka (specjalna do czyszczenia koni), szczotka ryżowa do mycia kopyt, ścierka i kopystka do oczyszczania podeszwy kopyta.

Koniowate - Konie, osły i zebry

Do rozrodu są do­bierane klacze i ogiery o typie tarpana spośród koni domowych ze wschodniej Polski. Obecnie liczącej tam mniej niż 1000 osobników populacji zagrażają choroby, które przenoszą się na nie z osłów domowych i koni.

Współczesne konie sportowe

W związku ze zmianą kierunku użytkowania podstawowym celem hodowli koni ras półkrwi powinna być produkcja koni do szeroko pojętego użytkowania wierzchowego . Spośród koni tej rasy międzynarodowe sukcesy w sporcie jeździeckim osiągnęły ogiery w konkurencji ujeżdżania i WKKW.

Koń

Oprócz tej symboliki światła związanej z koniem, dla fantazji Greków i Rzymian bardzo żywe były skojarzenia koni z wodą.

Konie wierzchowe czystej krwi

Konie arabskie czystej krwi są także materiałem wyjściowym do hodowli in­nych ras koni. Jest to obszerny zapis rodowodo­wy wszystkich koni angielskich czystej krwi po­chodzących od tylko 46 koni sprowadzonych do Anglii w XVII i XVIII wieku.

Chory Koń

Choroby te u koni należy traktować bardzo poważnie i natychmiast po stwierdzeniu objawów wezwać lekarza weterynarii.

Rasy koni

Są to grupy ciężkich koni pociągowych, lekkich koni pociągowych (obie nazywane końmi zimnokrwistymi), wierzchowców (koni gorącokrwistych) i kucyków. Główną rasą z grupy ciężkich koni pociągowych są konie rasy shire, które w kłębie mają wysokość 180-200 cm i masę ciała 1200 kg.

Koń

Już w jaskiniach ze starszej epoki kamiennej (obrazy naskalne) spotykamy często przedstawienia koni, aż do epoki przemysłowej w większości kultur odgrywały one wielką rolę, stąd bogata symbolika, która łączy się z tym zwierzęciem.

Umaszczenie konia

W języku hodowców koni występują także inne określenia, opisujące poszczególne odmiany podstawowych maści, charakteryzujące różnice w odcieniach głównych typów rysunku i barwy sierści.

Klasyfikacja i ewolucja koni

Skamieniałe szczątki pierwotnych koni zostały odkryte w tym samym czasie w Europie i Ameryce Północnej, gdzie nadano im różne nazwy. Mniejsza, trzecia gałąź była linią karłowatych koni zwanych Archeohippus.

NIEDOKRWISTOŚĆ ZAKAŹNA KONI

NIEDOKRWISTOŚĆ (a n e m ia ) ZAKAŹNA KONI — zaraźliwa choroba koni wywoływanaprzez wirus; objawia się zmiennością temperaturyciała, pogorszeniem kondycji oraz występowaniemobrzęków na przedpiersiu i podbrzuszu.

OLDENBURSKA rasa koni

OLDENBURSKA rasa koni — rasa wytworzonaw Oldenburgii (prowincja niemiecka)przy użyciu koni pełnej krwi angielskiej; są toduże, masywne konie używane do pracy w intensywnymrolnictwie; wymiary: wzrost 160—170 cm, ciężar ciała około 750 kg; maść przeważniegniada, skarogniada i kara.

REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI

W Polsce konie reńsko-belgijskie wywarły dużywpływ na kształtowanie się typu konia w woj. gdańskim, a szczególnie konia sztumskiego.

Rozmnażanie się koni

Konie żyją zazwyczaj od dwudziestu do trzydziestu lat, jednak niektóre osob­niki mogą żyć nawet czterdzieści lat. Muły są wolniejsze od koni.

ANGIELSKA RASA KONI

ANGIELSKA RASA KONI — rasa wyhodowanaw Anglii w wyniku krzyżowania miejscowychklaczy z ogierami pochodzenia orientalnego (arabyi inne); pełna nazwa rasy — konie pełnej krwiangielskiej. Jest to dzisiaj najszybsza rasa koni naświecie (1 km przebiegają w czasie około 60 sek.

MAZURSKA RASA KONI

MAZURSKA RASA KONI — rasa wywodzącąsię od koni wschodniopruskich; są to koniewszechstronnie użytkowe, silnie uszlachetnionekońmi pełnej krwi angielskiej; przeciętne wymiary:wysokość w kłębie 160 cm , obwód klatkipiersiowej 190 cm, obwód nadpęcia 20—21 cm,ciężar ciała 550—600 kg; maść gniada, kasztanowatai kara, rzadziej siwa.

PRÓBY DZIELNOŚCI KONI

PRÓBY DZIELNOŚCI KONI — sprawdzaniesiły, umiejętności ciągnięcia oraz szybkości w kłusiei stępie, przeprowadzane w celu uzyskaniadanych o wartości użytkowej koni, głównie ogierów(zarówno państwowych, jak i prywatnych).