Kongo Belgijskie

Kongo Belgijskie

Czytaj Dalej

KONGO - okręt

Pancernik japoński zwodowany 18 marca 1912 r. w brytyjskiej stoczni Vickers, rozpoczął służbą w sierpniu 1913 r. Po 23 latach przeszedł gruntowną modernizacją. W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku wraz z trzema innymi pancer­nikami tego typu (Hiei, Kirishima, Haruna, budowanymi już w stocz­niach...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonializm portugalski i belgijski

W chwili uzyskania niepodległości Kongo Belgijskie nie miało ani jednego Afrykanina z wyższym wykształceniem, a w je­go dużej armii było tylko paru afrykańskich sierżantów (wśród nich dzisiejszy dyktator Mobutu).

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kongo

  W chwili uzyskania niepod­ległości Republikę Kongo (byłe Kongo Średnie) zaczęto nazywać (od nazwy stolicy) Kongiem-Brazzaville w odróżnieniu od sąsiedniego Konga-Leopoldville (tak nazywała się wówczas Kinshasa, stolica dzisiejszego Zairu), byłej kolonii belgijskiej.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kongo Leopoldville (Zair). Secesja Katangi

  Kongo Belgijskie stało się niepodległym krajem l lipca 1960 r. W trwającej przez 2 lata wojnie armia Katangi została pokonana, a prowincja ta ponownie połączona z Kongiem.

KONGA WOJNA DOMOWA 1960-1968

W 1963 ONZ nakłoniła Katangę do ponownego przyłączenia się do Konga; siły ONZ opuściły Kongo w poło­wie 1964.

Analiza Rynku Belgijskiego

Najwięksi touroperatorzy działający na rynku belgijskim Biorąc pod uwagę dane z 2004 roku możemy stwierdzić iż zainteresowanie belgijskich touroperatorów polskim rynkiem turystycznym ciągle wzrasta.

BELGIJSKA FILOZOFIA

BELGIJSKA FILOZOFIA - wiąże swe początki z arystotelizmem awerroistycznym Henryka z Gandawy (ok. de Wulf (autor Historii belgijskiej filozofii), A.

REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI

REŃSKO-BELGIJSKA RASA KONI — rasapowstała w Nadrenii (Niemcy zachodnie) przezkrzyżowanie w ciągu dłuższego czasu klaczymiejscowych z ciężkimi ogierami belgijskimi. W Polsce konie reńsko-belgijskie wywarły dużywpływ na kształtowanie się typu konia w woj.

Liberalizm belgijski

Belgijscy katolicy w ciągu 15 lat niepodległości swego kraju mieli takie osiągnięcia, zwłaszcza na poluszkolnictwa katolickiego, że nawet konserwatyści niechętni katolickiemu liberalizmowi nie mogli temuzaprzeczyć.

Kościół belgijski

Pierwszą były misje, na które z Belgii w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie światowejwysyłano szczególnie wielu misjonarzy i to nie tylko do Konga, kolonii (belgijskiej. W 1956 roku działało7731 misjonarzy belgijskich, w tym 5802 flamandzkiego pochodzenia.

BELGIJSKI LEGION (Legion Belge)

Formacja utworzona w 1814, kiedy Austriacy sprawowali kontrolę nad Holandią. Legion składał się z 4 pułków piech. i p. szwoleżerów. Żoł. nosili austr. mundury z pewnymi elementami mundurów franc. (np. czaka). Na hełmach mieli mosiężne blachy z literami LB.