KONGA WOJNA DOMOWA 1960-1968

W 1963 ONZ nakłoniła Katangę do ponownego przyłączenia się do Konga; siły ONZ opuściły Kongo w poło­wie 1964.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kongo

  W chwili uzyskania niepod­ległości Republikę Kongo (byłe Kongo Średnie) zaczęto nazywać (od nazwy stolicy) Kongiem-Brazzaville w odróżnieniu od sąsiedniego Konga-Leopoldville (tak nazywała się wówczas Kinshasa, stolica dzisiejszego Zairu), byłej kolonii belgijskiej.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kongo Leopoldville (Zair). Secesja Katangi

Ów podoficer armii kolonialnej został szefem armii kongijskiej, w 1965 r. Kongo stało się niebawem Zairem, Leopoldville - Kinshasą.

KONGO - okręt

Pancernik japoński zwodowany 18 marca 1912 r. w brytyjskiej stoczni Vickers, rozpoczął służbą w sierpniu 1913 r. Po 23 latach przeszedł gruntowną modernizacją. W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku wraz z trzema innymi pancer­nikami tego typu (Hiei, Kirishima, Haruna, budowanymi już w stocz­niach...