Konformizm

Czytaj Dalej

Konformizm

Konformizm – jasne i ciemne strony Po rozważeniu powodów, dla których skłonni jesteśmy do zachowań konformistycznych, spróbujmy zastanowić się, gdzie jest granica, na której kończy się społeczne i indywidualne przyzwolenie – bądź nawet akceptacja – konformizmu, a zaczyna się jego potępienie.

Konformizm a istota ludzka.

Nadmierny konformizm powoduje poza tym utratę indywidualności, a takie ”bezbarwne” jednostki grupa zwyczajnie ignoruje, gdyż wydaje się, że nie maja nic do zaoferowania. Tak, więc nadmierny konformizm jest przede wszystkim szkodliwy dla psychicznego przystosowania dziecka.

Dlaczego ludzie zachowują się konformistycznie i czy konformizm sprzyja rozwojowi człowieka

Istnieją, bowiem sytuacje, w których konformizm jest wysoce pożądany, a nonkonformizm mógłby doprowadzić wręcz do katastrofy (i odwrotnie). Dlatego też nie można jednoznacznie stwierdzić, iż konformizm nie sprzyja rozwojowi człowieka.

Konformizm: wpływanie na zachowanie

a) jeżeli grupa będzie dla nas bardziej ważna, im częściej będziemy się z nią spotykać to będziemy się podporządkowywać jej naciskom; b) jeżeli wielkość grupy rośnie, to konformizm wzrasta – ale tylko do pewnego punktu.

Opisowe i wartościujące znaczenie słowa konformizm

Konformizm wynikający z potrzeby uzyskania informacji jest jednym z podstawowych sposobów zachowywania się podobnie jak inni ludzie.

Konformizm

Uważam, że konformizm ma złe i dobre strony. Konformizm zmniejsza poczucie odpowiedzialności za sytuację, w której się znajdujemy. Konformizm pomaga funkcjonować w społeczeństwie.

Konformizm

Konformizm rozumiany jest jako uleganie przez jednostkę naciskowi grupy, ma on pozytywne jak i negatywne znaczenie dla jednostki; pozytywne - bo konformizm to podstawowy mechanizm cywilizujący człowieka w życiu społecznym, zapewnia funkcjonowanie norm społecznych, grup społecznych zarówno dobrych, ale też złych, negatywne – gdy człowiek rezygnuje z osobistych wartości przyporządkowując się zdaniu wyrażonemu przez grupę.

Stosowanie się do reguł: konformizm i dewiacja

Wiąże się to z ogólnym prestiżem czy autorytetem prawa w danej społeczności, choć pewną rolę odgrywają też predyspozycje psychologiczne: konformizm jako rys osobowościowy, albo przeciwnie - tendencje anarchistyczne.

Konformizm

Możemy się opierać niewłaści­wemu konformizmowi z powodów normatywnych, bę­dąc bardziej rozważnymi wobec presji normatywnej i po­przez zarabianie (w czasie) na kredyt zaufania ze strony grupy, której członków cenimy.

Notatka z lektury Eliot Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł” Rozdział VII: Konformizm: wpływanie na zachowanie.

Możemy się opierać niewłaściwemu konformizmowi z powodów normatywnych, będąc bardziej rozważnymi wobec presji normatywnej i poprzez zarabianie (w czasie) na kredyt zaufania ze strony grupy, której członków cenimy.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Konformizm (Asch)

Ze względu na ową nieszczerość konformizm jest zjawiskiem szkodliwym społecznie. Dzieje się tak dlatego, że konformizm ułatwia współdziałanie ludzi i utrzymanie ładu społecznego.

Konformizm a dewiacja

Występuje w niej pięć możliwości: Pierwsza to po prostu konformizm, czyli akceptacja całej procedury, zarówno norm, jak i związanych z nimi wartości.

Anatomia grupy - Normy grupowe i konformizm

Nonkonformizm jest karany, a konformizm – nagradzany. Konformizm zapewniają między innymi trzy procesy społeczne: - Wymuszanie (enforcement).

Przy jakich zadaniach ulegamy konformizmowi?

Im zadanie jest mniej jasne, skomplikowane - tym konformizm jest większy, jak ktoś nie wie jak się zachować to zachowa się tak jak grupa tego sobie życzy.

KONFORMIZM

  KONFORMIZM (łc. Konformizm społeczny — dosto­sowanie się jednostki do środowiska spo­łecznego, podporządkowanie się normom i wzorom dominującym w danej grupie społecznej.

Co oznacza konformizm i nonkonformizm społeczny?

Konformizm społeczny - to zjawisko wywierania nacisku przez grupę na jej członków, by dostosowali się oni do obowiązujących norm zachowania; grupa może stosować wobec jednostki wiele sankcji.

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne

I. Czym jest psychologia społeczna? Definicja psychologii społecznej: Jest to nauka badająca sposoby, w jakie na ludzkie myśli, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista lub wyobrażona obecność innych. Bezpośrednie próby wywarcia wpływu na zachowania ludzi stanowią główny przedmiot zainteresowań psychologii społecznej. Nie tylko nasze zachowanie lecz również nasze myśli i uczucia są spowodowane przez innych, wpływ społeczny przybiera wiele form. Nawet, kiedy ludzie nie są ...