Koncyliaryzm

Czytaj Dalej

Koncyliaryzm. Piza i Konstancja

Myśl ta wiązała się z poglądem głoszonym przez profesorów uniwersytetu paryskiego, Piotra d'Ailly i Jana Gersona, że sobór wszystkich chrześcijan stoi nad papieżem (koncyliaryzm).

Sobór w Bazylei i klęska koncyliaryzmu

Oznaczało to upadek idei koncyliaryzmu, a zarazem prób reformy Kościoła.

Koncyliaryzm

W tejteorii koncyliaryzmu nie wątpiono już wcześniej, że sobór (concilium) jest wyższy od papieża, choćproklamowano ją jako naukę Kościoła Powszechnego dopiero na soborze w Konstancji (1414).

Koncyliaryzm

(łac. “zgromadzenie, sobór”). Teoria kwitnąca podczas wielkiej schizmy (1378-1417), kiedy to chrześcijaństwo zachodnie było podzielone przez okazywanie posłuszeństwa dwom, a nawet trzem papieżom.

Według niej najwyższa władza przysługuje soborowi powszechnemu niezależnie od papieża; Sobór Watykański...