Koncert

Koncert

Czytaj Dalej

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Koncert instrumentalny

W twórczości koncertowej Mozarta licznie reprezentowaną grupę stanowią również koncerty na instrumenty dęte, ulubione instrumenta­rium kompozytora: Koncert B-dur KV 191 na fagot, dwa koncerty fletowe (G-dur KV 313 i D-dur KV 314, będący przeróbką koncertu obojowego), trzy koncerty na róg we wspólnej tonacji Es-dur, Koncert podwójny na flet i harfę ...

ROMANTYZM - Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry

Oto lista najpopular­niejszych koncertów romantycznych potwierdzająca tę preferencję:  Felix Mendelssohn-Bartholdy Koncert skrzypcowy d-moll Koncert skrzypcowy e-moll   Fryderyk Chopin Koncert fortepianowy f-nioll  Koncert fortepianowy e-moll   Henryk Wieniawski Koncert skrzypcowy d-moll Koncert skrzypcowy fis-moll   Niccoló Paganini Koncert skrzypcowy Es-dur Koncert ...

Muzyka instrumentalna baroku - Koncert solowy

Stałą pozycję reper­tuarową stanowią dwa koncerty na skrzypce solo i orkiestrę: Koncert a-moll i Koncert E-dur. Koncert podwójny d-moll na 2 skrzypiec i or­kiestrę to rodzaj duetu koncertującego.

Koncerty w epoce Haydna i Mozarta

Koncert klasyczny róni sie od barokowego załoeniami formalnymi, w obu rodzajach koncertów zasada jestwieloczesciowosc: w koncercie barokowym — typu suitowego, w koncercie klasycznym oparta na załoeniach klasycznego allegra sonatowego w pierwszej czesci, formy piesni wdrugiej i - przewanie — ronda w czesci ostatniej.

KONCERT

koncert fortepianowy, skrzypcowy); z wł. Koncert europejski polit. Koncert na flecie (Fryderyk II w Sans-Souci) obraz (1852) Adolfa Menzela, Berlin. Koncert wiejski obraz (ok.

Koncert solowy

Forme koncertuustalił wspomniany Vivaldi; koncert solowy był kompozycja trzyczesciowa (tempa: allegro -andante—allegro). Z czasem wielka konkurencja dla koncertów skrzypcowych stały sie koncertyfortepianowe.

Koncerty i sonaty Chopina

Z dzieł koncertowych Chopina znane sa i sławne przede wszystkim oba koncerty fortepianowe, napisane bardzo wczesnie, dla uytku własnego: I Koncert e-moll (1830) i II Koncert f-moll 1829, napisany ju w wieku lat 19, pózniej, podobnie jak I Koncert.

Koncert kościelny

Koncert jako nazwa pojawił sie w II połowie XVI wieku w zwiazku z rozwijajaca sie tendencja do dopełniania utworów wokalnychakompaniamentem zespołu instrumentów. Z oper przeniesionodo koncertu koscielnego bogatsza ornamentykę.

Symfonie i koncerty Mozarta

Koncertów instrumentalnych mamy w wielkim katalogu dziel Mozarta mnóstwo; 25fortepianowych (wsród nich: A-dur, \ 786, c-moll, 1786, D-dur zwany Koronacyjnym, 1788, atake koncerty na 2 i na 3 fortepiany z orkiestra), 7 skrzypcowych (m.

Koncerty Beethovena

Z 7 koncertów instrumentalnych Beethovena a 5 pisanych jest na fortepian i orkiestre (l Cdur,1798, [I B-dur, 1801, III c-moll, 1802, IVG-dur, 1806,i VEs-dur, 1809, z nich trzyostatnie weszły na stałe do repertuaru koncertowego, podobnie jak symfonicznie znakomicieukształtowany Koncert skrzypcowy D-dur, 1806).

Symfonie i koncerty Brahmsa

1881), dedykowany przyjacielowi JosephowiJoachimowi znakomity Koncert skrzypcowy D-dur (1878, niezwykle trudny, napisano doniego około 20 kadencji) oraz Koncert podwójny na skrzypce i wiolonczele (1887), rzadziejwykonywany na estradach swiata, ale nie mniej swietnie skomponowany.