Konceptualizm

Czytaj Dalej

KONCEPTUALIZM

Konceptualizm L Kanta można zinterpretować bądź jako konceptualizm psycłiologiczny, bądź jako konceptualizm logiczny. Konceptualizm socjologiczny — po­gląd F.

Na czym polega konceptualizm Wilhelma Ockhama

Konceptualizm- jedna z postaci nominalizmu; polegał na przypisywaniu uniwersalności, jedynie pojęciom istniejącym jako realność myślowa, abstrakcja cech przysługujących rzeczom jednostkowym.

Konceptualizm, sztuka konceptualna, sztuka pojęciowa

Typ działania sprowadzony do przekazukoncepcji myślowej drogą komunikatu słownego,wykresu, rysunku techn., fotografii itp. Są to częstoteksty dotyczące samej sztuki, hasła parafrazującepotoczne zdania wymieniane między ludźmi, notatkio rozmaitych treściach, m.in badawczo-nauk., czynioneprzez dyletantów...