Komuniści

Czytaj Dalej

Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a później wejdą na terytoria innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Na terenach zajętych przez Sowietów wprowadzano ustrój komunistyczny. Po części odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosiły mocarstwa zachodnie, które godziły się na podział Europy i świata na 2 obozy. W obozie komunistycznym ...

Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943 / 1944 do 1945

Po pakcie Ribbentrop-Mołotow komuniści znaleźli się w całkowitym impasie, nie wiedzieli jak się zachować, ale nie protestowali a na terenie okupacji sowieckiej współpracowali jawnie z okupantami i służyli pomocą sowieckiej policji. Współpraca ta trwała nadal także i wówczas gdy okazało się, ze...

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

Po agresji niemieckiej na Polskę różne obozy zastanawiały się nad przyczyną klęski wrześniowej. Komuniści zarzucali winę obozowi rządzącemu przed 1939, obozowi piłsudczykowsko sanacyjnemu. Był to najczęstszy argument wysuwany przez komunistów, zwłaszcza po utworzeniu polskiej Partii Robotniczej w...

Komuniści w Polsce i ich stosunek do państwa polskiego do 1939 r.

Początki polskiego komunizmu wywodzą się Z ruchu socjalistycznego, który wykazywał dwie tendencje:

l. Socjalizm narodowy na czele z Limanowskim

Ruch internacjonalistyczny z Waryńskim na czele. To z niego wyłoniły się partie komunistyczne.

W 1882 r. powstał I Proletariat z Waryńskim na czele...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Wietnam Pd., Kambodża i Laos pod panowaniem komunistów

 

Wycofanie Amerykanów (pozostał w Wietnamie Pd. tylko korpus doradców) zmieniło układ sił. Oddziały sajgońskie ulegały stopniowej demoralizacji. W La­osie oddziały Patet Lao zajęły prawie całe terytorium kraju, inwazja amerykańska z terenu Wietnamu Pd. została odparta. W grudniu 1975 r. wojska Patet...