Komputer

Komputer

Czytaj Dalej

Budowa i montaż komputera

Od jej rodzaju zależy jakimi możliwościami rozbudowy będzie dysponował nasz komputer, jakie urządzenia będzie mógł obsługiwać oraz decyduje o wyborze komponentów z jakimi będzie mógł współpracować - rodzaj procesora, pamięci, kart rozszerzeń czy obudowy.

Historia Komputerów

1982 - APPLE konstruuje prototyp MACINTOSHA dla którego MICROSOFT tworzy system graficzny; pojawia się SIRIUS 1 - pierwszy poważny konkurent IBM PC oraz DEC RAINBOW; SINCLAIR wypuszcza ZX SPECTRUM który szybko zdobywa sobie ogromną popularność jako komputer domowy, arkysz kalkulacyjny Multiplan, Columbia Data Products produkuje pierwsze "klony" komputerów IBM PC.

Budowa wewnętrzna komputera

Monitor wyświetla informacje optyczne pozwalające śledzić co robi w danej chwili komputer jak również pozwala oglądać wyniki pracy komputera. Każdy komputer, aby wykonać jakąkolwiek operację, musi mieć odpowiednie oprogramowanie.

Jakie są możliwości stosowania komputerów osobistych w terapii chorych z afazją?

Wśród większych przeszkód w stosowaniu komputerów osobistych wymienia się: -    trudności dostępu do komputera, trudności w posługiwaniu się komputerem przez chorego bez ingerencji terapeuty, podczas gdy konieczność obecności terapeuty w sesji komputerowej mija się z celem wprowadzenia terapii komputerem.

Ogolna budowa komputera

OGÓLNA BUDOWA KOMPUTERA Obudowa Zasilacz Mikroprocesor Pamięć operacyjna Układy we/wy Urządzenia zewnętrzne Magistrale systemowe Uproszczony schemat blokowy systemu komputerowego OBUDOWA – stanowi szkielet systemu.

Od Eniaca do Internetu, czyli pół wieku komputerów

Latami wdrażane były w życie coraz to nowsze pomysły: luneta, silnik, maszyna latająca, pływająca i komputer. W podsumowaniu mogę napisać tylko, że informatyka, komputer i Internet to nie martwe hasła, ale tworzone przez wieki, mające swoją własną historię dzieła sztuki.

Współczesne komputery

Sygnały z komputera wędrują do nich, by można było zobaczyć co komputer zrobił. Oczywiście im większa jest czę­stość taktowania zegara procesora tym komputer, szybciej pracuje. Komputer to także oprogramowanie.

Zastosowanie komputerów w życiu codziennym

Komputery dają nam więcej wolności ,dzięki nim możemy np skupić się nad jakimś projektem ,a nie na żmudnych obliczeniach ,które częściowo lub w całości wykona za nas komputer.

Sposoby Wprowadzania informacji do komputera

Sposoby wprowadzania informacji do komputera Informacje do komputera możemy wprowadzić za pomocą : Klawiatury Dane i polecenia przekazywane są do komputera najczęściej za pomocą klawiatury i myszki.

Komputer jego możliwości i wykorzystanie.

Teraz komputer ma prawie każdy, jeden w domu jeden w pracy. Komputer rozwija zmysły przewidywania i zmysł szybkiego reagowania.

GENERACJE KOMPUTERÓW

IV generacja (1974-1992) - sprzęt budowany jest z układów scalonych o dużej skali integracji (LSI); pamięci operacyjne - z układów scalonych typu (LSI), pamięci masowe na dyskach i dyskietkach magnetycznych; powstaje mikrokomputer; produkcja tania, masowa przeznaczona dla indywidualnego odbiorcy, sięgająca oprócz zastosowań przemysłowych i biurowych w inne sfery działalności człowieka; znaczne zmniejszenie kosztów przetwarzania, duża łatwość ...

Jaką rolę odgrywają komputery w systemach sieciowych

Po zakończeniu tej lekcji uczestnicy kursu powinni być w stanie: • zrozumieć, w jaki sposób komputer jest połączony fizycznie z Internetem; • rozpoznać podzespoły składające się na komputer; • zainstalować karty sieciowe i modemy oraz rozwiązać dotyczące ich problemy; • konfigurować zestaw protokołów potrzebnych do połączenia z Internetem; • stosować podstawowe procedury służące do testowania połączeń z Internetem; • wykazać się ...

Jaką role odgrywa komputer w systemach sieciowych

Po zakończeniu tej lekcji uczestnicy kursu powinni być w stanie: • zrozumieć, w jaki sposób komputer jest połączony fizycznie z Internetem; • rozpoznać podzespoły składające się na komputer; • zainstalować karty sieciowe i modemy oraz rozwiązać dotyczące ich problemy; • konfigurować zestaw protokołów potrzebnych do połączenia z Internetem; • stosować podstawowe procedury służące do testowania połączeń z Internetem; • wykazać się ...

Karta graficzna w komputerze

Zysk prędkości jest wyraźnie widoczny szczególnie przy szybkozmiennej animacji, na przykład w grach komputerowych z rozbudowaną grafiką. Jednym z najważniejszych urządzeń peryferyj­nych podłączanych do komputera jest drukarka.

Kiedy powstały komputery multimedialne?

CD-ROM jest także doskonałym nośnikiem dla gier komputerowych. Innym coraz popularniejszym rozszerzeniem komputera jest karta modemowa lub sieciowa, dzię­ki którym możemy łączyć się z międzynarodową siecią komputerową - Internetem.

Etapy zastosowań komputerów

Etapy zastosowań komputerów Wyróżnić można następujące etapy rozwojowe zastosowań komputerów w codziennej pracy kierowników przedsiębiorstw: Komputer jako instrument obliczeń.

„Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym.”- Komputer i internet w edukacji.

Od skrajnie entuzjastycznych, które widzą w komputerze panaceum na wszelkie braki i utrudnienia związane z procesem kształcenia, do zdecydowanych przeciwników, w wypowiedziach których komputer i Internet jawią się jako ogromne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju małego człowieka.

Streszczenie artykułu pt "Uzależnienie od komputera i Internetu"

Jeżeli zauważają pewne nieprawidłowości w zachowaniu dziecka; długie godziny spędzone przed komputerem, emocjonalne podejście do rozmów o informatyce, znajomości z pasjonatami gier komputerowych, to znak, że potrzebna jest interwencja.

O komputerze

)klawiatura wejściowe urządzenie peryferyjne komputera; zestaw klawiszy typograficznych (o znakach odpowiadających maszynie do pisania) oraz dodatkowych klawiszy kontrolnych, funkcyjnych, których działanie . ) na postać cyfrową i wprowadzenie go do pamięci komputera.

Podstawowe czynności użytkownika systemu operacyjnego i bezpieczeństwo danych w komputerze.

Termin określający sprzęt komputerowy wraz ze specjalnym oprogramowaniem bądź samo oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do sieci komputerowej, komputera, serwera itp. o możliwość łączenia się z dowolnego komputera z komputerami obsługującymi pracę sieci w celu np.