Kompromis

Czytaj Dalej

Sposoby (strategie) rozwiązywania konfliktów: rywalizacja, dostosowanie się, unikanie, współpraca, kompromis

Jednostka przejawia chęć zrozumienia problemu w taki sposób, aby ujawniły się w pełni potrzeby i interesy obu stron 5) Kompromis jest to zachowanie pośrednie pomiędzy wszystkimi omawianymi sposobami rozwiązywania konfliktów.

Czy możliwy jest powrót do demokracji bezpośredniej? Podaj wady i zalety demokracji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem roli kompromisu

Efektem pracy parlamentu jest więc najczęściej rozumny kompromis, w którym wszyscy muszą trochę ustąpić, aby zrealizować swoje zasadnicze cele.