Kompresja

Czytaj Dalej

Kompresja obrazu

Kompresja obrazu - jeden z kilku sposobów zmniejszenia redundancji informacji obrazowej, za pomocą stratnej kompresji treści. Wśród wielu funkcjonujących standardów kompresji obrazu najczęściej spotykanymi są: Px64 - wcześniejsza wersja kompresji wg specyfikacji H.

Kompresja plików

Popularne algorytmy bezstratnej kompresji danych, takie jak: PKZIP, RLE, LZW czy kodowanie Huffmana i pochodne, zezwalają na uzyskiwanie kompresji bezstratnej dla niektórych zbiorów nawet pow.

Kompresja przekazów

42bis (kompresja danych), dzięki czemu uzyskuje się współczynnik kompresji 3:1.

Współczynnik kompresji

Jeśli plik przed kompresją miał rozmiar 5 MB, a po spakowaniu tylko 1,25 MB (jedna dyskietka 1,44 MB), to współczynnik kompresji wynosi 75%. Wg tej definicji w podanym przykładzie współczynnik kompresji wynosi 25%.

Kompresja danych

Kompresja danych - bezstratna redukcja objętości zbioru danych w taki sposób, by właściwa treść informacji nie uległa żadnej zmianie po jej dekompresji.

Kompresja stratna

Kompresja stratna - dowolna metoda kompresji danych usuwająca pewne informacje z transmitowanego zbioru, uznane przez mechanizm kompresji za zbędne, przy czym odrzucone oryginalne dane są nieodwracalnie stracone.

Algorytm kompresji

Współczesne i popularne algorytmy kompresji, takie jak: algorytm RLE, algorytm LZW, kodowanie Huffmana i pochodne, zezwalają na uzyskiwanie współczynnika kom- presji nawet powyżej 80%. Skuteczność algorytmu kompre- sji określa współczynnik kompresji.

Kompresja Huffmana

Kompresja Huffmana - statystyczna metoda bezstratnej kompresji danych opracowana przez Huffmana, polegająca na założeniu, że częstość występowania poszczególnych znaków w zbiorze danych nie jest jednakowa i niektóre znaki pojawiają się częściej niż inne.

Kompresja głosu

Kompresja głosu - metoda konwersji głosu do postaci cyfrowej (kodowanie), mająca na celu zawężenie kanałowego pasma transmisji, wymaganego do przesyłania sygnałów mowy przez medium transmisyjne.

Jaka jest różnica między kompresją wavelet a mpeg

MPEG-2 - Sposób kompresji wideo (dźwięku i obrazu); przy użyciu algorytmów matematycznych redukowana jest ilość danych bez utraty informacji (proces nazywa się kodowaniem); używany przy zapisie płyt DVD-Video, w cyfrowej telewizji.