Kompozytor

Czytaj Dalej

Romantyzm w muzyce polskiej - Kompozytorzy Młodej Polski

Ich twórczość reprezentuje w Polsce nurt trady­cyjny, a w stosunku do kompozytorów Młodej Polski — w pewnym stopniu opozycyjny, niewątpliwie jednak kompozytorzy ci przyczynili się do podniesienia poziomu dydaktyki oraz upowszechniania twórczości muzycznej w Polsce.

ROMANTYZM - Kompozytorzy XIX wieku

Szczególne znaczenie odegrała też twórczość Mieczysława Karłowicza oraz grupy kompozytorów Młodej Polski (Grzegorz Fitelberg, Karol Szymanowski, Ludomir Różycki, Apolinary Szeluto).

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy francuscy

Czołowym reprezentantem Grupy Sześciu, zarazem jednym z najwy­bitniejszych kompozytorów swego pokolenia, był Arthur Honegger (1892--1955).

XX WIEK - Kompozytorzy polscy na emigracji

Roman Palester (1907-1989) — już przed wojną uznany za wybitnego kompozytora — był też ważną postacią polskiego życia muzycznego (sekretarz Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich, wiceprezes polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej).

KLASYCYZM - Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim

Muzio Clementi osiedlił się na stałe w Londynie w 1773 roku i tam rozpoczął działalność koncertową i pedagogiczną jako solista, kapel­mistrz, kompozytor i nauczyciel. Kompozytor ten wykształcił metody pozwalające na uzyskanie dużej biegłości palcowej i niezależności obu rąk pianisty.

Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Inni kompozytorzy

W tym samym mniej więcej czasie co Szymanowska rozległą dzia­łalność rozwijał w Warszawie Franciszek Lessel (1780-1838), pianista, kompozytor i pedagog.

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy czescy

Inspirującą siłą dla twórczości Leośa Janaćka (1854—1928) był ro­dzimy folklor, przy czym kompozytor wyszukiwał w nim najbardzie niekonwencjonalne, wręcz dziwaczne zwroty melodyczne i rytmiczne, które rozwijał w swych utworach.

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy włoscy

W zakresie warsztatu kompozytorskiego dzieła twórców włoskich stanowiły synte­zę kierunków dwudziestowiecznych, muzyki przedromantycznej i nowo­czesnej stylizacji włoskiej muzyki ludowej. Niektórzy kompozytorzy włoscy, np.

Myslivecek i kompozytorzy

Wybitnymi kompozytorami byli Jan Hugo Vo"risek i Anion Reicha.

KOMPOZYTORZY BAROKU

 

Mianem baroku określa się okres od roku 1600 do 1750, chociaż niektórzy badacze twierdzą, iż rozpoczął się on we Włoszech już w roku 1570, a zakończył w Anglii i Hiszpanii w drugiej połowie XVIII wieku. Do najważniejszych twórców epoki baroku zalicza się:

Wczesny barok

Claudio Monteverdi...