Komparatystyka

Czytaj Dalej

Komparatystyka znaczenia treści sakralnych w głównych kulturach prawnych świata

W swojej pracy dokonam porównania treści sakralnych kultur prawnych świata, według następującego planu: - komparatystyka kultur religijnych - komparatystyka kultur moralistycznych - komparatystyka kultur legalistycznych - ogólna komparatystyka w/w rodzajów kultur.

KOMPARATYSTYKA, literatura porównawcza

KOMPARATYSTYKA, literatura porównawcza, dziedzina —» nauki o literaturze obejmująca badanie związków genetycznych i zależności typologicznych między zjawiskami lit.