Hodowle komórek roślimnydh

Hodowle komórek roślinnych mają bardzo duże znaczenie dla agrotechniki i badań biologicznych. Ich praktyczne zastosowanie dla produkcji preparatów chemicznych lub biologicznych praktycznie nie wyszło poza badania laboratoryjne. Możliwe jest w przyszłości znaczne szersze wykorzystanie hodowli komórek...

Wpływ granulocytów na limfocyty cytotoksyczne i komórki NK

Analiza histologiczna zmian nowotworowych wykazała obecność granulocytów we wczesnych stadiach rozwoju guza. Produkty uwalniane podczas ich degranulacji mają wpływ na limfocyty i komórki NK znajdujące się w pobliżu guza. Dzięki temu zjawisku dochodzi do zmian w miejscowej odpowiedzi przeciwnowotworowej. W...

Cechy morfologiczne komórek nienowotworowych

Komórki międzybłonka prawidłowe - duże, z ciemnoniebieską cytoplazmą przejaśnioną wokół centralnie położonego jądra. Na obwodzie cyto-plazma zakończona „koronkowym splotem” utworzonym z wypustek cytoplazmatycznych. Komórki międzybłonka mogą zawierać od 1 do 3 jąder.

Komórki międzybłonka...

Cechy morfologiczne komórek nowotworowych

Obraz komórki jako całości:

•    duża powierzchnia komórek i jąder komórkowych,

•    obrysy i kształty komórek nieregularne.

Zmiany obserwowane w jądrze komórkowym:

•    zwiększony stosunek jądra do cytoplazmy,

•    nieregularność obrysu jądra,

•    nieregularne pogrubienie błony jądrowej i...

Komórka

(celidla); podstawowa jednostka morfologiczna i czynnościowa żywego organizmu, zdolna do takich czynności, jak rozmnażanie, odżywianie, pobudliwość, ruch i praca fizyczna bądź chemiczna. Komórka składa się z cytoplazmy i jądra. Podstawowym składnikiem cytoplazmy jest jej macierz (cytosol), w której...

Komórki immunokompetentne

(-, immune cells); komórki biorące udział w procesach związanych z —+ odpornością. Znajdują się we krwi oraz tkankach i odgrywają w ustroju podwójną rolę: fago-cytują i wydzielają. Do k. fagocytujących należą —» granułocyty obojętno- i kwaso-chłonne, —> monocyty, —> makrofagi i komórki układu...

Komórki tuczne

(-, mast cells); komórki wędrujące. Występują w tkance otaczającej wiele naczyń włosowatych, szczególnie w płucach i wątrobie. Zawierają heparynę i histaminę, a także bradykininę i serotoninę. K.t. uwalniają w sposób ciągły niewielkie ilości histaminy, która dyfunduje do naczyń krwionośnych...

Komórka nerwowa i jej funkcje

Komórka nerwowa - neurocyt rozwija się z nabłonka neuroektodermal-nego. Neurocyty należą do grupy komórek postmitotycznych, które nie rozmnażają się po urodzeniu u dojrzałego noworodka.

Typowa komórka nerwowa składa się z ciała komórkowego, określanego nazwą perykarionu i dwóch rodzajów wypustek:...

Komórki glejowe

Strukturalną i funkcjonalną jednostką układu nerwowego wszystkich zwierząt oraz człowieka jest komórka nerwowa, czyli neuron, jednakże w układzie nerwowym występują także komórki glejowe, które nie uczestniczą bezpośrednio w przetwarzaniu informacji i przewodzeniu sygnałów, pełnią za to wiele...

Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne

Endocytoza Termin endocytoza określa ogólnie zdolność do pobierania materiału zewnętrznego przez komórkę. Endocytoza obejmuje dwa procesy: pinocy-tozę, która polega na pochłanianiu przez komórkę płynów zewnętrznych, i fagocytozę polegającą na pochłanianiu przez komórki dużych cząsteczek, fragmentów...

Budowa komórki bakteryjnej

Bakterie są organizmami prokariotycznymi i jako takie są przeciwstawiane organizmom eukariotycznym, do których należą rośliny, grzyby i zwierzęta. Podstawową cechą odróżniającą prokarionty od eukariontów jest brak wyodrębnionego jądra komórkowego - materiał genetyczny mieści się bezpośrednio w...

Relacje wirus-komórka

Zakażenie komórki może prowadzić do powstania nowych, w pełni zakaźnych cząstek wirusowych. Mówi się wówczas o produktywnym cyklu replikacji i komórkach permisywnych (tzn. umożliwiających powstanie potomnych wirusów). Za komórki oporne uważa się takie, w których nie dochodzi do zakażenia, gdyż wirus...

Inne komórki biorące udział w obronie organizmu

Komórki NK (natural killers) - wykazują naturalną cytotoksyczność w stosunku do własnych komórek, których antygen uległ jakimkolwiek przekształceniom, np. wobec komórek nowotworowych. Co ciekawe, komórki te nie wymagają uprzedniej selekcji ani aktywacji.

Komórki dendrytyczne zawdzięczają swą nazwę...

Komórki układu odpornościowego

Limfocyty to najważniejsze komórki układu odpornościowego. Są to komórki małe, z owalnym jądrem i wąskim rąbkiem cytoplazmy. Wywodzą się z komórek macierzystych szpiku kostnego. Mimo podobieństwa morfologicznego są komórkami czynnościowo bardzo zróżnicowanymi.

Limfocyty T dojrzewają w grasicy. W...