Podział komórki

Jedną z istotnych cech komórki jest jej zdolność do rozmnażania się przez podział na komórki potomne, podobnie jak ona zbudowane. Zdolność ta w połączeniu ze zdolnością wzrastania komórek jest podstawą zjawiska rozwoju ustroju wielokomórkowego. Ponadto jest ona warunkiem rozrodu i utrzymania życia...

Czas życia komórki

Czas życia komórki  bywa różny. Jedne z nich są długowieczne i trwają od okresu zarodkowego do końca życia osobnika — do takich należą komórki nerwowe i szkieletowe włókna mięśniowe, inne żyją znacznie krócej (krwinki czerwone żyją np. ok. 120 dni), jeszcze inne żyją bardzo krótko i albo...

Śmierć komórki

Śmierć komórki jest jedną z postaci zakończenia cyklu życiowego komórki ; poprzedza ją wtedy okres starzenia się. Starzenie wyraża się zmianami strukturalnymi i czynnościowymi ; pierwsze prowadzą często do zaniku wysoce zróżnicowanej struktury protoplazmy, drugie do stopniowego wygasania czynności...

Komórka płciowa żeńska

Podczas zapłodnienia jądro dojrzałej komorki jajowej o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów połączy się z jądrem komórki plemnikowej, która w przebiegu swego dojrzewania również utraciła połowę chromosomów.

Komórka płciowa męska

W główce plemnika znajduje się jądro i akrosom, wykształcony z aparatu Golgiego, mający enzymy ułatwiające penetrację plemnika do komórki jajowej.

Komórka nerwowa

Komórka nerwowa (neurocytus). Neuroblast cewy nerwowej, przekształcając się w komórkę nerwową, tworzy wypustki, najpierw wypustkę osiową, tzw. neuryt lub akson (neuritum s. axon). Może on pozostać jedyną wypustką komórki nerwowej, która nosi wtedy nazwę komórki jednobiegunowej (neurocytus unipolaris)...

Komórki wyściółki

Komórki wyściółki — ependymocyty, zwane także glejem nabłonkowym — wyścielają od wewnątrz światło kanału środkowego w rdzeniu kręgowym oraz komór mózgu. Od strony światła kanału, tj. na swej wolnej powierzchni, mają drobne włoski i nazywają się komórkami wyściółki migawkowymi...

Komórki kubkowe

Już oddzielna komórka nabłonka wałeczkowatego może przekształcić się w komórkę gruczołową. W całym jelicie cienkim i grubym, w drogach oddechowych, w spojówce występują takie jednokomórkowe gruczoły, leżące wewnątrz nabłonka i wydzielające śluz; nazywamy je komórkami...

Komórki wątrobne

W tę to sieć naczyniową zrazika wbudowana jest sieć druga, złożona z nabłonkowych beleczek wątrób nych. Beleczki te składają się z powiązanych w sznury i pasma komórek wątrobnych, które stanowią element gruczołowy zrazika. Mają one kształt wielościennych brył o wymiarach 18 26 (j.. zawierają...

Jakie są niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa?

Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa:

komórka eksportu może realizować wyłącznie własne zadania, których jedynym celem może być kontynuacja eksportu (bez względu na rzeczywistą opłacalność sprzedaży zagranicznej);

personel komórki eksportu nie...

Czy zabieg chirurgiczny usunie komórki rakowe?

Od wielu lat wykonuje się skuteczne zabiegi chirurgiczne. W niektórych przypadkach wcześniej usuwa się anormalne komórki, które mogą zmienić się w komórki nowotworowe. Wiąże się to zazwyczaj z usunięciem guza ze sporą ilością otaczającej zdrowej tkanki, aby nie pozostała żadna chora komórka...

Jakie funkcje spełnia komórka?

Wszystkie stworzenia żywe są zbudowane z mikroskopijnych komórek. Ameba jest organizmem jednokomórkowym, ale nawet najmniejszy owad składa się z kilku milionów komórek - a organizmie ludzkim są ich miliardy. Typowa komórka roślinna jest otoczona cienką powłoką nazywaną błoną komórkową albo...

Co to jest komórka?

Wszystkie organizmy żywe - ludzie, zwierzęta i rośliny - są zbudowane z komórek. Te najmniejsze części składowe żywej materii są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wszystkich procesów niezbędnych do podtrzymania życia. Wyobraź sobie, że w czasie wakacji znajdujesz się na plaży. Weź do ręki...

Komórka roślinna

Rośliny są podstawowym ogniwem łańcucha życia na Ziemi, gdyż przekształcają energię słoneczną w energię chemiczną związków organicznych. Właśnie to, jak rośliny funkcjonują, jest już cudem samym w sobie. Rośliny są żywymi fabrykami chemicznymi, gdzie zachodzą złożone reakcje chemicz­ne...

Czy stosowanie składników odżywczych komórek jest możliwe również podczas chemioterapii lub radioterapii?

 

Medycyna Komórkowa oferuje nietoksyczną, opartą na naukowych podstawach, naturalną metodę wspomagającą profilaktykę w chorobach nowotworowych. Chemoterapia polega na stosowaniu wysokotoksycznych środków syntetycznych (cytostatyki) w celu zabicia komórek rakowych. Jednakże cytostatyki atakują nie tylko...

Które, ze składników odżywczych komórek są pomocne przy naturalnej regulacji ciśnienia krwi?

 

Miliony ludzi na świecie cierpią z powodu nadciśnienia tętniczego, którego główną przyczyną jest chroniczny niedobór witamin i innych składników odżywczych w milionach komórek ścian naczyń krwionośnych. Ten niedobór prowadzi do stanu napięcia (spazmu) i zgrubienia naczyń, powodując tym samym...

Co to jest astma i jakie składniki odżywcze komórek mają korzystny przy niej wpływ?

 

Astma jest chroniczną chorobą dróg oddechowych, charakteryzującą się kaszlem, napadami duszności i świszczącym oddechem. Napady duszności są konsekwencją zwężenia dróg oddechowych, spowodowanego skurczami mięśni gładkich i opuchniętych błon śluzowych układu oddechowego. Objawy te są...

POWSTANIE I FUNKCJE APARATU WAKUOLARNEGO KOMÓRKI ROŚLINNEJ

 

Są to mniejsze lub większe pęcherzyki, nazywane też wodniczkami, oddzielone od cytoplazmy pojedynczą błoną - tonoplastem.

Wodniczki zawierają wodny roztwór soku komórkowego ze związkami organicznymi i nieorganicznymi. W soku komórkowym mogą gromadzić się wydzieliny komórkowe. Wakuole powstają w...

ROLA I MECHANIZM DZIAŁANIA APARATU LIZOSOMALNEGO KOMÓREK ROŚLINNYCH

 

Lizosomy są organellami powstającymi przez pączkowanie z siateczki gładkiej sąsiadującej z aparatem Golgiego.

Stanowią także część systemu wodniczek zawierają różne kwasy, lipazy, fosfatazy. Łączy się z różnymi strukturami np. z pęcherzykami powstającymi w wyniku endocytozy i zawierającymi...

CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI, MITOZA I BUDOWA CHROMOSOMÓW W CZASIE MITOZY

 

U organizmów eukariotycznych podział komórki z reguły poprzedzony jest podziałem jądra w czasie którego dzielą się chromosomy i w precyzyjny sposób przemieszczają się do dwóch jąder siostrzanych. Proces ten nazywa się mitozą i dotyczy podziału jądra i cytokinezy, czyli podziału komórki.

W...