Komórki

Komórki

Czytaj Dalej

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

Każdy żywy organizm, pomijając kontrowersyjne wirusy, składa się, z co najmniej jednej komórki. Różnorodność życia na Ziemi jest ogromna, jego istota jednak zawsze pozostaje taka sama. Jest nią komórka. Począwszy od prostych jednokomórkowych organizmów takich jak pierwotniaki, a na człowieku...

KOMÓRKA

Najmniejszy funkcjonalny element żywego organizmu, zdolny do samoodtwa-rzania, stanowiący uporządkowany zbiór cząsteczek pozostających w równowadze dynamicznej. Komórka utrzymuje swoją wysoką organizację kosztem energii dostarczanej z zewnątrz. Jej podstawowymi cechami są: zdolność do przyswajania z...

Komórki 2

 

MITOZA PRZEBIEGA w komórkach somatycznych.Są to komórki diploidalne posiadające 46 chromosomów w jądrze komórkowym.FAZY MITOZY:1.Profaza(zanika błona jądrowa i jąderko,Z chromatyny wyodrębniają się chromosomy,chromosomy dzielą się na2połównki zwane chromatydami,tworzy się wrzeciono...

Przestrzenna organizacja komórki

Przestrzenna organizacja komórki: składniki plazmatyczne-cytoplazma, jądro komórkowe wraz z jąderkiem, mitochondria, siateczkę wewnątrzplazmatyczna, lizosomy i aparat Gogiego oraz plastydy, wystepujace tylko w komorkach roslinnych. Te skladniki to protoplast. Skłądniki nie plazmatyczne to niektóre wakuole...

Hodowle komórek roślimnydh

Hodowle komórek roślinnych mają bardzo duże znaczenie dla agrotechniki i badań biologicznych. Ich praktyczne zastosowanie dla produkcji preparatów chemicznych lub biologicznych praktycznie nie wyszło poza badania laboratoryjne. Możliwe jest w przyszłości znaczne szersze wykorzystanie hodowli komórek...

KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA (na podstawie budowy komórki bakterii)

Bakterie to bardzo zróżnicowana pod względem gatunkowym grupa organizmów. Pod względem morfologicznym komórki bakteryjne, w zależności od gatunku, posiadają zróżnicowany kształt. W świecie prokariontów wyróżniamy trzy główne kształty komórek bakteryjnych jak: formy kuliste (ziarenkowce)...

Komórka roślinna - Informacje ogólne

Komórka roślinna jest rodzajem komórki eukariotycznej charakteryzującej się obecnością plastydów, silnym rozwojem wakuoli, celulozową ścianą komórkową oraz specyficznymi połączeniami, tzw. plazmodesmami - utworzonymi z pasm cytoplazmy i łączącymi wnętrza sąsiadujących ze sobą komórek.

Komórka...

KOMÓRKA - Informacje ogólne

Budowa komórki: komórka jest podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną wszystkich organizmów. Przez jej prawidłowe funkcjonowanie warunkowany jest metabolizm organizmu jako całość, jego prawidłowy wzrost i rozwój.

Skład chemiczny komórki: dzielimy je ze względu na chemizm na organiczne...

Jakie funkcje spełnia komórka?

Wszystkie stworzenia żywe są zbudowane z mikroskopijnych komórek. Ameba jest organizmem jednokomórkowym, ale nawet najmniejszy owad składa się z kilku milionów komórek - a organizmie ludzkim są ich miliardy. Typowa komórka roślinna jest otoczona cienką powłoką nazywaną błoną komórkową albo...

Zadania podstawowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Ze względu na obszerne i wielorakie zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział pracy. Polega on na tym, iż ogół zadań dzieli się na odpowiednie części, czyli zadania cząstkowe, a te z kolei na dalsze elementy, doprowadzając do czynności elementarnych, dalej już niepodzielnych. W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio ...

Komórki układu odpornościowego

Limfocyty to najważniejsze komórki układu odpornościowego. Są to komórki małe, z owalnym jądrem i wąskim rąbkiem cytoplazmy. Wywodzą się z komórek macierzystych szpiku kostnego. Mimo podobieństwa morfologicznego są komórkami czynnościowo bardzo zróżnicowanymi.

Limfocyty T dojrzewają w grasicy. W...

Procesy 2 emerachomioaymi komórkami

Przedstawione techniki hodowli wgłębnej dotyczyły procesów prowadzonych ze swobodną zawiesiną komórek. Wadami talcich procesów są:

—    straty materiału biologicznego,

—    konieczność oddzielania biomasy mikroorganizmów od płynu pohodowlanego,

—    ograniczone możliwości zastosowania procesów...

Hodowle komórek zwierzęcych

Hodowle komórek zwierzęcych polegają na kultywowaniu wyodrębnionych komórek pochodzących z tkanek lub płynów ustrojowych. Komórki takie rozwijają się w warunkach odmiennych od naturalnych. Pojedyncze komórki uzyskuje się w wyniku mechanicznego, chemicznego lub enzymatycznego rozdrobnienia odpowiedniej...

Relacje wirus-komórka

Zakażenie komórki może prowadzić do powstania nowych, w pełni zakaźnych cząstek wirusowych. Mówi się wówczas o produktywnym cyklu replikacji i komórkach permisywnych (tzn. umożliwiających powstanie potomnych wirusów). Za komórki oporne uważa się takie, w których nie dochodzi do zakażenia, gdyż wirus...

Kształt i wielkość komórki

Kształ t i wielkość komórek mogą być różnorodne, przy tym stałe lub zmienne. Wielkość rozmaitych komórek waha się w szerokich granicach. Niektóre z nich można zobaczyć nawet nie uzbrojonym okiem.

np. jajo ptasie. Stanowi to jednak wyjątek. Wielkość komórek widzia-na jest tylko w mikroskopie...

Komórki podporowe

Komórki podporowe zwane komórkami Sertolego są wysokimi komórkami spoczywającymi na błonie podstawnej nabłonka plemnikotwórczego i sięgającymi do światła kanalika krętego jądra. Pomiędzy nimi leżą komórki szeregu spermatogenezy. Kształt komórek podporowych jest nieregularny, gdyż tylko część...

Komórki tuczne (labrocyty, mastocyty)

Komórki tuczne występują w tkance łącznej skóry, układu oddechowego, narządach limfatycznych, w tkance łącznej ośrodkowego układu nerwowego, licznie w pobliżu naczyń krwionośnych (głównie małych naczyń tętniczych), także w tkance łącznej błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Takie...

Porównaj przebieg mitotycznego i mejotycznego podziału komórki

MITOZA MEJOZA

1. Zachodzi w komórkach somatycznych

2. Obejmuje 1 podział

3. Po podziale z 1 komórki macierzystej powstają 2 komórki potomne

4. Liczba chromosomów nie zmienia się. 1. Zachodzi w komórkach macierzystych gamet i zarodników

2. Obejmuje dwa podziały

3. Po podziałach z 1 komórki macierzystej...

KOMÓRKI NOWOTWOROWE A PRAWIDŁOWE

Komórki nowotworowe powstają w organizmie wskutek modyfikacji informacji genetycznej spowodowanych współdziałaniem różnorodnych czynników. Ich cykl życiowy jest zupełnie inny niż u komórek prawidłowych, nie reagują na zewnątrzkomórkowe sygnały, zarówno na pozytywne jak i na negatywne.

Cechy komórek...

Komórka nerwowa

Komórka nerwowa (neurocytus). Neuroblast cewy nerwowej, przekształcając się w komórkę nerwową, tworzy wypustki, najpierw wypustkę osiową, tzw. neuryt lub akson (neuritum s. axon). Może on pozostać jedyną wypustką komórki nerwowej, która nosi wtedy nazwę komórki jednobiegunowej (neurocytus unipolaris)...