Komora prawa serca

Komora prawa (venłriculus dexter) otrzymuje krew z przedsionka prawego przez ujście przedsionkowo-komorowe prawe i stosunkowo pod słabym ciśnieniem przez ujście pnia płucnego tłoczy ją do płuc. Dlatego też ściana komory prawej w stosunku do lewej jest cienka (około 5 mm), jak płaszczem obejmuje...

Komora lewa serca

Komora lewa (rentriculus sinisłer), jak wiemy, otrzymuje krew z lewego przedsionka przez ujście przedsionkowo-komorowe lewe i pod silnym ciśnieniem przez ujście aorty wtłacza ją do całego ustroju. Dlatego też ściana komory lewej jest gruba (około 15 mm), przeszło dwukrotnie grubsza niż...

Migotanie komór

Istotą migotania komór są szybkie, nie-miarowe skurcze poszczególnych grup włókien mięśniowych komór, w miejsce synchronicznego, skoordynowanego skurczu serca. Skurcze włókienkowe są ciągłe, znika o-kres skurczu i rozkurczu. Ponieważ migoczące komory nie są w stanie wyrzucać krwi, następuje...

Komory serca

W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa. Jest to zawiązek części mięśniowej przegrody...

Komora lewa

Komora lewa (uentriculus sinister) ma kształt stożka, prawa (uentriculus dexttr) — trójściennej piramidy; jej ściana przednia jest największa, ściana tylna zwrócona jest do przepony, ściana przegrodowa wklęsła półksiężyców ato obejmuje komorę lewą. Przegroda międzykomorowa jest więc wypukła w...

Komory fermentacyjne

Betonowe lub stalowe komory fermentacyjne o zróżnicowanych kształtach są najpopularniejszym rozwiązaniem konstrukcyjnym fermentorów do produkcji biogazu. W znacznej części pracują w sposób ciągły. Gaz odbierany jest, w przypadku komór ze stropem stałym, bezpośrednio z komór do zbiornika lub gromadzony...

Mięśniówka komór serca

Mięśniówka komór, znacznie grubsza w komorze lewej niż prawej, układa się na ogól w trzy warstwy nie dające się jednak wyraźnie i ostro odgraniczyć, ponieważ liczne włókna z jednej warstwy przechodzą w drugą. Włókna warstwy powierzchownej skośnie biegnące od pierścieni włóknistych ku dołowi...

Komory oka

Przednia komora oka jest to przestrzeń ograniczona tylną powierzchnią rogówki, przednia powierzchnią torebki soczewki razem z przednią powierzchnią tęczówki. Tylna komora oka znajduje się za tęczówką, pomiędzy boczną częścią soczewki a ciałem rzęskowym. Obie komory wypełnione są cieczą...

Komora przysadki

Komora przysadki jest przestrzenią kostno-włóknistą; składa się ona ze szkieletu siodła tureckiego i z opony twardej mózgowia uzupełniającej komorę kostną.

Komorę kostną tworzy głównie dół przysadki położony na dnie siodła tureckiego. Jak już wspomniano, przysadką wypełnia ten dół: z...

Komora włóknista przysadki mózgowej

Komora kostna, jak z powyższego wynika, jest niezupełna; jest ona otwarta bocznie i ku górze; uzupełnia ją komora włóknista utworzona przez oponę twardą. Opona twarda jak torebka obejmuje całą przysadkę, wyścieła ona ściany kostne siodła tureckiego i zamyka przestrzenie, gdzie ich nie ma, tzn...

Komory baryczne

Komory baiyczne to pomieszczenia różnej wielkość i, rnies/c ząc e swołMłdnie jedną do kilkunastu osób, przeznaczone do badań, adaptacji lub terapii w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia powietrza. Rozróżnia się komory hipo-baryczne i hiperbaiyczne. Pierwsze komory bary( zne, zwane także...

Torebka i komora przyusznicy

Przyusznica objęta jest dość mocną powięzią (torebką), która do przodu przedłuża się na mięsień żwacz. Od torebki tej wnikają liczne przegrody w obręb gruczołu i dzielą go na poszczególne zraziki. Torebka ogranicza komorę przyusznicy i łączy się z powię-ziami sąsiadujących...

Mięśniówką komór serca

Mięśniówką komór ma układ szczególnie zawiły i układ jej, dziś jeszcze niezupełnie wyjaśniony, różni autorzy tłumaczą w różny sposób. Na ogół daje się ona sprowadzić do typu budowy trój warstwowej, jaki występuje nieraz również i w innych wydrążonych narządach mięśniowych.

Możemy tu...

KOMORA

W feudalnym mieszkaniu szlacheckim (XV-XVI w.) pomieszczenie do przechowywania ubrań, sprzętu, żywności, bielizny, odpowiednik zach.-europ. garderoby; alkierz (na Mazowszu i Kurpiach), kleć (na wschodzie Polski), w paro- a. kilkoizbowej chałupie polskiej niewielka izba mieszkalna, służąca nieraz także do...

Komora śluzowa

Ciśnienie wody wzrasta wraz z jej głębokością o 1 atmosferę na każde 10 metrów. Powoduje to konieczność sprężania powietrza wewnątrz keso­nu. Robotnicy pracujący w kesonie muszą się tam jakoś dostać i stamtąd wyjść. Jednak otworzenie zwykłych drzwiczek umieszczonych na wystają­cej z wody...

KOMORY MÓZGOWE

Przestrzenie występujące w niektórych pęcherzykach mózgowia. Wypełnione są płynem mózgowo-rdzeniowym, który pełni funkcje odżywcze i ochronne. Rdzeń kręgowy na 'wysokości rdzenia przedłużonego rozszerza się w czwartą komorę. Ta zwęża się w wodociąg mózgu biegnący w śródmózgowiu. W...

Zawartość komory przyusznicy

Przyusznica wypełnia komorę prawie całkowicie. Wewnątrz komory oprócz gruczołu znajdują się: 1) tętnica szyjna zewnętrzna, 2) żyła twarzowa tylna i 3) nerw twarzowy oraz 4) liczne węzły i naczynia chłonne. Najgłębiej położona jest tętnica szyjna zewnętrzna, która w miąższu gruczołu oddaje...

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

Jest pierwotną chorobą mięśnia sercowego, której istotą jest zastępowanie mięśnia prawej komory przez tkankę tłuszczowo-włóknistą. Klinicznie choroba manifestuje się zaburzeniami rytmu serca: napadami częstoskurczu komorowego prowadzącymi do migotania komór serca i nagłego zgonu u pozornie zdrowych...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Madagaskar. Komory. Dżibuti

 

Pozostawał we francuskiej strefie wpływów także Madagaskar (zwany po 1960 r. Republiką Malgaską). Rządził w nim autorytarny dyktator Philibert Tsiranana, obalony przez lewicującego adm. Didiera Ratsirakę, sprawującego władzę - mimo braku społecznego poparcia - od 1975 r. W 1975 r. Francja przyznała...