Komnata

Czytaj Dalej

KOMNATA

Pokój mieszkalny, gabinet pana domu w dawnych rezydencjach wielkopańskich, pałacach, zamkach, ogrzewany kominkiem, stąd nazwa od śrdw. łac. eaminata 'izba z paleniskiem, kominem'; dziś o pokoju a. sali o bogatym wystroju piast, w zamku, pałacu, dworze gotyckim a. renesansowym.

Komnata, kownata

W XVI w. izba mieszkalna wzamku lub pałacu ogrzewana kominkiem; ob. terminstosowany gł. w odniesieniu do zamków, pałacówi dworów got. i renes. na określenie pokoju lub sali obogatym wystroju arch.-rzeźb., niekiedy dekorowanejmalowidłami, przeznaczonej zarówno dla celówmieszkalnych, jak i...