Komizm postaci

Czytaj Dalej

Piękne i szlachetne postaci KOBIECE w literaturze.

Szukając odpowiednich przykładów postaci kobiecych i analizując ich cechy, dochodzę do wniosku, iż w literaturze bardzo niewiele jest osławionych pięknych i szlachetnych niewiast.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Bohaterowie utworów Żeromskiego stanowią swoiste dopełnienie postaci romantycznych, których idee kontynuują. Heroizm moralny poznanych postaci nie ginie w czasie i jest dowodem trudnych wyborów między prawem do szczęścia, a obowiązkiem wobec innych.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Chciałbym teraz rozwinąć swoje rozważania na temat roli lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Tu rola literatury miała ogromny wpływ na kształtowanie charakteru postaci.

TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

„Ogród fraszek”

„Moralia”

Jest to zbiór zawierający kilkaset utworów rozpoczynających się od jakiegoś przysłowia polskiego lub łacińskiego w tłumaczeniu lub przeróbce dokonanej przez Potockiego. Utwory mają charakter przypowieści, których zadaniem jest unaocznić określoną myśl najczęściej...

„KORDIAN” - PORTRET PSYCHOLOGICZNY TYTUŁOWEGO BOHATERA (DYNAMIZM POSTACI)

Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny.

Cechuje go:

1. samotność

2. niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go

3. nieszczęśliwa miłość

4. indywidualizm i tajemniczość

5. skłonność do...

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Bohaterowie utworów Żeromskiego stanowią swoiste dopełnienie postaci romantycznych, których idee kontynuują. Heroizm moralny poznanych postaci nie ginie w czasie i jest dowodem trudnych wyborów między prawem do szczęścia, a obowiązkiem wobec innych.

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Na zakończenie pragnę dodać, że w niniejszej pracy nie przedstawiłem paru interesujących postaci i ich poglądów (jak choćby Kant czy też inni filozofowie lub pisarze), ale byłoby to omówienie powierzchowne i płytkie, a wolałem skupić się na mniejszej liczbie osób i przedstawić je dokładniej.

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - CHARAKTERYSTYKA POSTACI

Maciej Boryna

Dwukrotny wdowiec. 58 lat ma. Najmożniejszy pan we wsi. Dobrze prowadził gospodarstwo, znał się na tym. Potrafił to robić. Cieszył się szacunkiem i poważaniem. Miał autorytet, który zdobył jako dobry gospodarz. Przychodzono do niego po rady. Bardziej niż do rodziny przywiązany był do...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - POSTACIE DRUGOPLANOWE

Ksiądz proboszcz

Nie był zawsze dobrym kapłanem. Wśród ludzi cieszył się autorytetem bo głosił słowo Boże. Miał ogromny wpływ na ludzi i ich postępowanie. Wielu jednak uważało, że ksiądz reprezentuje interesy bogatych. Zamożny. Nie odmawia sobie przyjemności życia doczesnego. Niekiedy własne...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - ZŁOŹONOŚĆ CHARAKTERÓW POSTACI

By dostrzec złożoność charakterów postaci, autor prezentuje je w różnym świetle.

Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie, błazny... Galeria postaci i postaw ludzkich w III cz. „Dziadów” lub „Lalce”.

XIX wiek był bardzo trudnym okresem w dziejach naszego kraju. Polska znajdowała się wówczas w ciężkiej sytuacji zarówno politycznej, jak i gospodarczej. Ciągłe represje i prześladowania szerzyły strach wśród społeczeństwa. Postawy ludzi wynikały głównie z cech charakteru, jakimi obdarzył ich...

Piękne i szlachetne postacie kobiece w literaturze

Szukając odpowiednich przykładów postaci kobiecych i analizując ich cechy, dochodzę do wniosku, iż w literaturze bardzo niewiele jest osławionych pięknych i szlachetnych niewiast.

Portret Justyny Orzelskiej na tle innych postaci kobiecych w literaturze

Myślę, że choć Justyna Orzelska ma wiele cech kobiecych, typowych dla wielu znanych bohaterek literackich, skupia w sobie również cechy charakterystyczne dla postaci pozytywistycznych.

Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej

Postaciami przedstawianymi w sposób heroiczny są na pewno Greczynki, które „śpiewały jakby były zdrowe”. Uważa on, że człowiek zlagrowany, to znaczy ten który postanowił przeżyć w obozie, pozbawiony jest sfery uczuciowej.

Postacie buntowników i szaleńców w utworach romantycznych.

Bunt ten wyrażony jest w typach postaci - Konrad Wallenrod czy Gustaw. Postacie tych buntowników i szaleńców zostały ukształtowane przez rozwinięcie wiedzy o człowieku i jego życiu wewnętrznym.

Romeo i Julia - Charakterystyka postaci

Żadna z osób nie jest tu całkowicie zła, zresztą w ogóle nie ma postaci, której działanie doprowadziłoby do tragicznych konsekwencji. O wiele ciekawsze, bardziej szczegółowo nakreślone są główne postaci dramatu: Romeo, Julia i Ojciec Laurenty.

Śluby panieńskie - charakterystyka postaci

Chociaż generalnie postanowiła „nienawidzić ród męski”, przecież naprawdę czeka na swojego księcia z bajki i w głębi serca marzy o kimś z temperamentem, o kimś, kto byłby przeciwieństwem Albina.

"Najpiekniejsza postac swietego to..."

Najpiekniejsza postacia swietego jest wedlug mnie sw. Dlatego wlasnie uwazam, ze najpiekniejsza postacia swietego jest Franciszek z Asyzu.

Jacek Soplica – Sarmata i nowy typ bohatera romantycznego. Ewolucja wewnętrzna postaci.

Jest przede wszystkim postacią dynamiczną, zmieniającą się wewnętrznie w miarę rozwoju akcji. Jako ksiądz Robak staje się postacią tajemniczą, pełną zagadek.