Komenda

Czytaj Dalej

Komendy AT (Attention)

Polecenia te, znane jako komendy Hayes AT, stały się de facto przemysłowym standardem modemowym, definiującym również zasady odpowiedzi na te rozkazy, tak aby modem mógł przyjmować, potwierdzać i przesyłać zwrotnie własne informacje o zaawansowaniu w realizacji wymaganych od niego funkcji.