Kolumna

Czytaj Dalej

KOLUMNA

i austriackich (kolumnę nazwano wtedy Kolumną Austerlitz); reliefy przedstawiają główne bitwy Napoleona od 1805 do 1807. W 1711 kolumna tak się spodobała bawiącemu w Warszawie Piotrowi I Wielkiemu, że August II Sas postanowił mu ją ofiarować, ale brak odpowiednich machin uniemożliwił spełnienie tego zamiaru.

Kolumna

) opisuje „Dom Lasu Libanu” Salomona wznoszący się na słupach cedrowych i w tym samym rozdziale mówi także o dwóch wolno stojących kolumnach, które Salomon kazał umieścić przy wejściu do świątyni: „Kolumnie postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej po lewej stronie imię Boaz.

Kolumna

Obok architektonicznych ciągów kolumn i niezależnie od nich spotykamy w wielu kulturach także poszczególne wolnostojące kolumny, czyli słupy, np.

KOLUMNA VENDÓME

Na szczycie kolumny stanął pomnik Napoleona w stroju cesarza rzymskiego - dzieło Antoine’a Chaudeta - o wysokości 3,5 m. Po rewolucj i lipcowej Ludwik Filip, chcąc pozyskać bonaparty-stów, polecił w 1835 umieścić na szczycie kolumny brązowy posąg cesarza w długim wojskowym płaszczu, stosowanym kapeluszu i mundurze płk.

Warszawa za Wazów - KOLUMNA ZYGMUNTA

Było to wielkie wywyższenie, gdyż w starożytnym Rzymie na kolumny stawiano tylko pomniki cezarów, co zrównywało ich z bogami; W czasach nowożytnych uważano kolumnę za symbol autorytetu, władzy, wywyższenia i chwały; We Włoszech tworzono kolumny, ale ustawiano na nich tylko figury Chrystusa, Maryi i świętych.

PARNIKOWA kolumna

Stosowane są również kolumny pamikowe o ruchuciągłym, gdzie procesy załadunku i wyładunkuziemniaków odbywają się w sposób ciągły. Wydajność kolumny parnikowej o ruchu ciągłymwynosi około 10 q ziemniaków na godzinę.

Protodorycka kolumna

zokresu Średniego Państwa (świątynia Mentuhotepaw Dejr el-Bahari, groby skalne w Beni Hassan) o przekrojuwieloboków, sprawiające wrażenie żłobkowańbez bazy, zwieńczone kwadratowymi płytami; 2) kolumnydrewn.

Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

Kolumnę odbudowano w 1949 roku. Podstawę kolumny Zygmunta uzu­pełniono kilkoma granitowymi  stopniami.

Kolumna

,a kilka stojących rzędem —>kolumnadą; k. ustawione bezpośrednio na tle ściany - przyściennymi,wtopione w lico ściany, zależnie od ichzagłębienia - ćwierćkolumnami (na narożach), półkolumnamilub trzy czwarte kolumnami.

Kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną

kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną; przeznaczona jest do ćwiczeń oporowych w pozycji stojącej,.

KOLUMNA CHATELET

Poprzedziła o parę lat kolumnę na pl.

Kolumna parnikowa

Urządzenie służące doparowania dużych ilości ziemniaków i in. roślinokopowych na paszę. K.p. składa się zoddzielnie stojącej wytwornicy pary i kilkukotłów na ziemniaki, do których para dopływarurami.

K.p. może być urządzeniem o działaniuokresowym lub ciągłym, przy czym obatypy są produkowane w...

„PIEKIELNE KOLUMNY” (Les colonnes infernales)

Małe i szybkie jednostki specjalnego przeznaczenia franc. armii republikańskiej utworzone 1794 w Wandei przez gen. Turreau.

W czasach cesarstwa nazwę „p.k.” lub bryg. nadano bryg. kaw. gen. Lasalle’a, złożonej z 5 i 7 p. huz., która odniosła wiele zwycięstw w walce z Prusakami 1806 i Rosjanami 1807...