Kolej wąskotorowa

Kolej wąskotorowa

Czytaj Dalej

Wymień po kolei czynności jakie należy wykonać aby dokonać oceny rozwoju fizycznego dziecka za pomocą tabel liczbowych

1. Ustalamy wiek metrykalny (kalendarzowy) podając liczbę lat, miesięcy i dni, jakie upłynęły od urodzenia do dnia badania.

2. Dokonujemy pomiaru wysokości i masy ciała. Pomiar wykonujemy w pozycji stojącej, wyprostowanej u dziecka rozebranego do kostiumu gimnastycznego po ustawieniu głowy w...

KOLEJE W POLSCE

Ponieważ państwa zaborcze prowadziły różną politykę transportową i w odmienny sposób rozbudowały sieć kolejową, spowodowało to duże kontrasty w rozwoju kolei w poszczególnych regionach.

Trakcja elektryczna na kolei

Obecnie dąży się do elektryfikacji kolei.

Systemy kierowania ruchem na kolei

Biorąc pod uwagę wielką liczbę pasażerów, korzystających co dzień z kolei oraz pokony­wane odległości liczba groźnych wypadków jest zdumiewająco mała.

Jak powstawała Kolej Transsyberyjska?

Ukończona w 1916 roku najdłuższa, bo licząca 9198 km, linia kolejowa świata - Kolej Transsyberyjska - biegnie przez wschodnią Rosję i Syberię z Moskwy do Władywostoku.

Ełcka kolej dojazdowa (do przedmiotu Transport Międzynarodowy)

05 – otwarcie ruchu publicznego na wszystkich liniach 1945 – przejęcie kolei przez DOKP w Olsztynie i powołanie Ełckiej Kolei Wąskotorowej 1951 - przebudowa torów z 1000 mm na 750 mm 1957 – powstanie Zarządu Kolei Dojazdowych przy DOKP w Olsztynie i powołanie Ełckiej Kolei Dojazdowej 1962 – przejęcie kolei przez Zarząd Kolei Dojazdowych przy DOKP Warszawa 1975 – wprowadzenie trakcji spalinowej 1991 – wpisanie całej ełckiej ...

Kolej w Europie

Pomysłu tego jednak zaniechano, jednak podobny pomysł przyświeca kolei pneumatycznej, w której role tłoków zastąpiłby sam wagon umieszczony w tunelu. Eurostar na swojej trasie wykorzystuje tory kolei brytyjskich BRITISH RAIL, kolei francuskich SNCF a także brytyjskich kolei SNCB.

Płociczno Tartak Wigierska Kolejka Wąskotorowa

Muzeum Kolejki Wąsko­torowej i zajazd dla turystów. Jedyna w Polsce kolej o prześwicie 600 mm.