KOKON, oprzęd

U owadów stadium rozwojowe poczwarki otoczone jest kokonem, wewnątrz którego dochodzi do metamorfozy i powstania imago. U jedwabnika morwowego długość nici z jednego kokonu dochodzi do 1500 m, co wykorzystywane jest od dawna przez człowieka do produkcji naturalnego jedwabiu.