Kojarzenie

Czytaj Dalej

prawa kojarzenia

W ->- behawioryzmie przedmiotem kojarzenia stały się bodźce i reakcje, a kojarzeniem przez styczność w czasie wyjaśniano nabywanie znacznej części ludzkich zachowań.

KOJARZENIE (asocjacja)

W behawioryzmie pojęcie kojarzenia zastępuje się pojęciem warunkowania {-^ uczenie się). Asocjacjonizm klasyczny za po­mocą pojęcia kojarzenia wyjaśnia życie psy­chiczne, współczesny zaś — procesy uczenia się.

Kojarzenie kazirodcze

Kojarzenie osobników najbliżej ze sobą spokrewnionych: ojca z córką,matki z synem, brata z siostrą; ze względuna zwiększoną możliwość ujawnienia się u potomstwa genów letalnych w praktycznejhodowli stosowane bywa rzadko.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

Gotyk - styl ten powstał już w połowie XII wieku (kolebką była Francja), osiągając rozkwit w XIII wieku i trwający do końca epoki; styl ten wiążą badacze kultury średniowiecznej z duchem scholastycznym i mistycznym dojrzałego średniowiecza. Jego cechami są min.: lekkość i hieratyczność...

Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach

Humanizm - (z łac. "humanitas" - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na uzmysłowieniu sobie wartości własnej, jedynej, ludzkiej osobowości ("humanus" -...

Uczenie się poprzez bezpośrednie kojarzenie S – R a uczenie poznawcze

Bodziec, który regularnie wywołuje daną reakcję jeszcze przed uczeniem się, nosi nazwę bodźca bezwarunkowego (Sb). Bodziec obojętny, który wielokrotnie występuje tuż przed pojawieniem się bodźca bezwarunkowego, uzyskuje zdolność wywoływania tej reakcji stając się w ten sposób bodźcem warunkowym...

Kojarzenie krewniacze

Chów wsobny, inbredowanie– łączenie osobników spokrewnionych przez wspólnego przodka (przodków),który występuje w rodowodzie do piątegoszeregu wstecz.

Kojarzenie w czystości rasy

Łączenie osobników należących do populacji wyróżniającej się swym genotypem od innych populacji tego samego gatunku. Zob. też krzyżowanie.