Kodowanie

Czytaj Dalej

Kodowanie mowy w GSM

W GSM są używane dwa rodzaje koderów mowy: standardowy z kodowaniem pełnokanałowym (koder RTE- LTP o przepływności 13,0 kb/s - pełna przepływność kanałowa 22,8 kb/s) oraz kodowanie o przepływności połówkowej, czyli poniżej 6,5 kb/s(np.

Kodowanie Lempel-Ziv

Kodowanie Lempel-Ziv - jedna z bardziej efektywnych procedur kodowania sygnałów binarnych, stosowana do bezstratnej kompresji danych w standardzie V.

Kodowanie predykcyjne LPC (Linear Predictive Coding)

Kodowanie predykcyjne LPC (Linear Predictive Coding) - jeden z najbardziej popularnych i skutecznych sposobów kodowania głosu z przewidywaniem (predykcją) liniowym dla sygnałów mowy telefonii bezprzewodowej.

Kodowanie źródłowe

Kodowanie źródłowe - kodowanie oryginalnych informacji źródłowych (generowanych bezpośrednio przez źródło informacji) w celu usunięcia nadmiaru informacji (zbędnych do przesyłania) i uzyskania jak największej szybkości ich transmisji przez kanał.

Standardy kodowania głosu

Kodowania dokonuje się za pomocą wielu coraz bardziej sprawnych standardów kodowania, wśród których najbardziej znanymi są: G.

Hipoteza redundancji kodowania

Zc względu na niejednakowy dostęp do obu systemów prawdopodobieństwo redundancji kodowania jest większe w przypadku obrazów w porównaniu ze słowami oraz w przypadku słów konkretnych w porównaniu z abstrakcyjnymi.

Kodowanie pamięciowe

kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. leż: kod pamięciowy; kodowanie; metody badania kodowania.

Teoria podwójnego kodowania PAIVO

koncepcja podwójnego kodowania, którą opracował PAIVIO. PAIVIO mówi tak, że pojęcia relacyjne charakteryzują się ogromną siłą oddziaływania emocjonalnego, które oparte są na dwóch różnych systemach kodowania.

zasada specyficzności kodowania

zasada specyficzności kodowania (ang. bywa także określana jako zasada kodowania adresowanego.

Kodowanie kanałowe

Jest w pewnym sensie przeciwstawną operacją w stosunku do kodowania źródłowego, gdyż w jego procesie w nadajniku kanałowym jest dodawana pewna redundancja informacji, w celu zapewnienia bezbłędnej pracy odbiornika po drugiej stronie kanału - mimo zachodzących zniekształceń sygnału w torze podczas transmisji.

Metody badania kodowania

metody badania kodowania - metody zmierzające do wykrycia kodów pamięciowych: opierają się na wymiernych wskaźnikach wyróżniania atrybutów bodźca lub przekształcania formy informacji podczas wykonywania różnych czynności poznawczych.

Model pojedynczego kodowania

model pojedynczego kodowania - koncepcja reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej zakładająca występowanie w niej wyłącznie — kodu twicr-dzeniowego, który reprezentuje i treści słowne, i obrazowe.

Kodowanie informacji czuciowej

Czas trwania bodźca jest kodowany przez neuron czuciowy w postaci odpowiedniej sekwencji potencjałów czynnościowych. Istnieją dwa sposoby kodowania, zależne od tego, czy receptor szybko, czy wolno się adaptuje.

Proszę omówić koncepcję kodowania i dekodowania informacji w telekomunikacji

Mikrofon -> Sygnał analogowy -> Sygnał Cyfrowy -> Sygnał analogowy -> Głośnik