Kochanek

Czytaj Dalej

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

W postaci tej możemy dostrzec tajemniczego, nieszczęśliwego kochanka, który zakochuje się w żonie Hassana - Leili. Bezimienny, nieszczęśliwy kochanek.

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Jest także jedynym świadkiem miłości i pieszczot między kochankami. Kochankowie wydają się tak bardzo sobą wzajemnie pochłonięci, że wszystko co znajduje się dookoła jest nieważne, wręcz nie widoczne.

Rycerz, święty, kochanek jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza

  - rycerz, święty i kochanek są typowymi bohaterami literatury średniowiecznej; - rycerz jest opisany w „chansons de geste", takich jak „Pieśń o Rolandzie" (punkt 1), „O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu"; - asceta, uważany za świętego (taki był ich żywot) występują w hagiografii (punkt 1) - natomiast kochanek opisany jest w utworach rozrywkowych, takich jak romanse w stylu „Dzieje Tristany i Izolda"; opisuje on ...

Gustaw - kochanek romantyczny i Gucio ze "Ślubów panieńskich" A. Fredry

Gustaw jest romantycznym kochankiem, który w samotności przeżywa swoją tragedię, wierzy w przeznaczenie dusz kochanków spotykających się po śmierci. Romantyczny kochanek nie potrafi żyć w realnym świecie, a gdy ponosi klęskę - ucieka od tego świata popełniając samobójstwo.

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru

Fabułę - ujętą w listy bohaterów i dwojga ich przyjaciół - stanowią dzieje nieszczęśliwej miłości ubogiego szlachcica Adolfa i Julii, ostatniej latorośli możnego rodu Tęczyńskich, którą wola nieżyjącej matki i przesądy stanowe ojca przeznaczają na żonę „młodzieńca z bogactw i urodzenia znakomitego"; zgodnie z werterowskim wzorem prozy „czułej", Adolf, nie mogąc przenieść utraty kochanki, popełnia samobójstwo, ufny,

LEJBE I SIORA, czyli Listy dwóch kochanków

LEJBE I SIORA, czyli Listy dwóch kochanków, powieść J.U. Niemcewicza, wyd. w Warszawie 1821, t. 1-2. Ujęty w formę powieściową głos w dyskusji współcz. nad kwestią żyd., propaguje program włączenia Żydów, przy zachowaniu pewnych odrębności rel. i nar., w społeczeństwo pol. przez uwolnienie ich...

NIEROZSĄDNE ŚLUBY. Listy dwojga kochanków na brzegach Wisły mieszkających przez F. B. zebrane

Fabułę stanowią dzieje namiętnej, a „występnej" w rozumieniu świata miłości, najeżone przeszkodami (różnice stanowe, majątkowe i wyznaniowe, niejasno umotywowane „śluby" kochanka), zakończone samobójstwem Władysława i śmiercią Klary na jego mogile; nie spełnione na ziemi uczucie zrealizuje się jako duchowe połączenie w innym świecie.

Tadeusz Borowski - kochanek zawiedziony w miłości do świata i ludzi

Czesław Miłosz w „Zniewolonym umyśle” nazwał Borowskiego „zawiedzionym kochankiem”.

GUSTAW - KOCHANEK ROMANTYCZNY I INDYWIDUALISTA W IV CZ. „DZIADÓW”

IV część „Dziadów” zaczyna się sielankowym nastrojem. Nastrój zmienia się od czasu pojawienia się pustelnika. Nie wiadomo, czy jest on duchem, czy osobą żywą. Gustaw (pustelnik) przybywa do księdza ponieważ był on jego księdza i szuka u niego pomocy, chce się wyspowiadać. Zwraca się do księdza jak...

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - Kochanka lotnika

Patrzę z ziemi ku tobie, leżąc w polnym rowie,

rozłożywszy ramiona wśród szałwii i mięty,

gdy zgrzytającym wieńcem owijasz mi głowę,

lotniku, ty przez niebo porwany mój święty.

Jak farys, sam z orłami w niebieskiej pustyni,

możesz mi stamtąd wrócić groźny i zmieniony – –

Nadlecieć...

FOURES Margueritte-Pauline, zwana Bellisle lub Bellilotte, kochanka Bonapartego podczas pobytu w Egipcie

Modystka z Carcassonne, zakochana w por. Foures z 22 psk., popłynęła z nim do Egiptu, przebrana za mężczyznę.

Cała sprawa szybko się wydała i dziewczyna wzbudziła zainteresowanie Bonapartego. Posłał Fouresa z depeszami do Francji, ale po drodze pochwycił go komandor Sidney Smith. Bonaparte...