Koalicja

Czytaj Dalej

Strategia koalicji (negocjacje)

): dominacja jednego z uczestników, wzajemne pretensje (zazdrość), występowanie konfliktowych celów, rozbieżne strategie, drobne nieporozumienia, nadmierna formalizacja działań, zbyt wiele spotkań (przy trwałych koalicjach), opóźnienia w realizacji zadań Koalicje nie stanowią zatem idealnej formy współdziałania, kształtowanej poprzez negocjacje wielostronne.

KOALICJE (wojny koalicyjne)

Koalicja została rozwiązana po upadku Napoleona i zawarciu pokoju paryskiego. Członkami koalicji byli wszyscy sygnatariusze poprzedniego sojuszu antyfranc.

Czym są koalicja i opozycja, jak funkcjonują? Jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Specyficzną formą koalicji parlamentarnej jest koalicja rządowa – sojusz klubów parlamentarnych, które tworzą rząd, wypracowują program i wspierają jego działania.

Wojna pierwszej koalicji z Francją. Sprawa polska w latach 1793 - 1795

9 luty 1795 – wycofuje się z koalicji Toskania 5 kwietnia 1795 – pokój w Bazylei z Prusami, tym samym koalicja zaprzestała działań wojennych, później podpisano pokój z Holandią (Republika Batawska) i Hiszpanią, która straciła część wyspy Santo Domingo.

Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

Warunki pierwszego pokoju paryskiego: + Francja otrzymuje granice z 1792 + brak mowy o odszkodowaniach wojennych + powiększenie terytorium Holandii + inne sprawy europejskie miał uregulować specjalny kongres + ogólnie warunki pokoju nie były zbyt ciężkie, aby nie zrażać Francuzów do koalicji.

KOALICJI PIERWSZEJ WOJNA 1792-1798.

Koalicja od­niosła pierwsze zwycięstwa pod Neerwin-den, Moguncją i Kaiserslautern; francuskie wojska zostały wyparte z austriackich Nider­landów. Rosja, zajęta konfliktami z Pol­ską, wycofała się w 1794 z koalicji.

KOALICJI TRZECIEJ WOJNA 1805-1807

Prusy, które przyłączyły się do koalicji w 1806, rychło poniosły klęski w bitwach pod Jena i Auerstadt (październik 1806).

Wolność koalicji i konstytucyjna dopuszczalność jej ograniczeń

Ograniczenia wolności koalicji mogą nastąpić ze względu na dobro publiczne, wówczas ustawa może ograniczyć: prowadzenie strajku lub też zakładać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

Wyprawa do Egiptu. Druga koalicja antyfrancuska. Zamach stanu 18 brumaire’a

Powstała druga koalicja antyfrancuska złożona z: Wielkiej Brytanii, Turcji, Rosji, Austrii, Neapolu.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Mała koalicja w RFN

Ta oryginalna koalicja prawicy i lewicy narodziła się w 1969 roku, po porażce wyborczej CDU-CSU.

KOALICJI DRUGIEJ WOJNA 1798-1801

Najazd Francji na Włochy, wypędzenie papieża i utworzenie zależnych od Francji republik Rzymskiej, Liguryjskiej, Cisalpiń-skiej i Helweckiej spowodowały wybuch następnej wojny koalicyjnej (patrz koalicji pierwszej wojna 1792-1798).

Upadek monarchii we Francji. Początek pierwszej koalicji

 

Organizacja Konwentu: + 749 deputowanych + większość monarchistów, ale zastraszonych + prawica to żyrondyści reprezentujący średnie mieszczaństwo i żądający autonomii prowincji + lewica to jakobini, inaczej „góra”, Danton, Marat i Robespierre + centrum, zwane „równiną” bądź „bagnem”, Sieyes.

15...