Klucze

Klucz Dawidowy jest więc teraz „kluczem do eschatologicznego pałacu Boga, nieograniczonym prawem władzy nad przyszłym światem. Inny obraz apokaliptyczny (Ap 9,1) ukazuje klucz od studni Czeluści (piekło).

KLUCZ

, 22, 22-25: „I dam klucz domu Dawidowego na ramię jego (tj. na psalmie 50, umieszczano w tym miejscu klucz od drzwi, tak aby rączka wystawała; Biblię związywano sznurkiem, a oskarżyciel i oskarżony trzymali ją wspólnie czubkiem serdecznego palca.

Klucz

Również w baśniach i podaniach ludowych pojawia się klucz, często jako symbol utrudnionego dostępu do tajemnic lub (jak w zwyczajach i pieśniach ludowych) jako symbol erotyczny.

Klucz szyfrowy

Każdy użytkownik tego systemu posiada prywatny (tajny) klucz do rozszyfrowywania przesyłek oraz ograniczony dostęp do jawnego klucza publicznego odbiorcy, niezbędnego przy kodowaniu informacji przed transmisją do sieci.

KLUCZ PODZIAŁOWY

Klucz podziału kosztów, klucz rozliczeniowy, klucz kalkulacyjny, wielkość określająca umowny związek między podstawą rozliczania a kosztami podlegającymi rozliczeniu, stosowana wówczas, gdy dokonywanie pomiaru i odrębnego dokumentowania odpowiednich pozycji kosztów, dotyczących kilku przedmiotów kalkulacji lub miejsc ich powstawania, jest niemożliwe lub nieopłacalne.

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Klucze Królestwa"

"Władza kluczy" oznacza autorytet rządzenia domem Bożym, którym jest Kościół. Jezus powierzył ten autorytet Kościołowi przez posługę Apostołów (Mt 18,18) a szczególnie Piotra, ponieważ jemu jedynemu powierzył wyraźnie On klucze Królestwa.

Badanie chwytu klucza

Wykonanie: Pacjentowi poleca się chwycić klucz kciukiem i bokiem palca wskazującego.

ZAMKA I KLUCZA TEORIA

Teoria, według której cząsteczka substratu pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu tak, jak klucz do zamka.

Marketing powiązań firmy z klientem: klucz do sukcesu

Można zapytać jak dużo powinno zainwestować przedsiębiorstwo w budowanie tzw. marketingu powiązań z klientem, biorąc pod uwagę dodatkowe nakłady jakich wymagają te działania' Aby móc na to pytanie odpowiedzieć, musimy przeanalizować pięć sposobów odnoszenia się do klientów:

• sposób...

Analiza wartości dla konsumenta: klucz do przewagi konkurencyjnej

Kluczem dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest przeanalizowanie każdego segmentu rynku i porów nanie, jak oferta przedsiębiorstwa wypada na tle ofert głównych konkurentów.

Klucz

1) przedmiot metal, służący do poruszaniamechanizmu zamykającego w zamku i kłódce; składasię z trzonka, uchwytu (ucha) i tzw. pióra, wchodzącegow zamek i dostosowanego do jego mechanizmu;znany od starożytności; do XVIII w. k.(szczególnie w renesansie i baroku) były dosyć duże,bogato zdobione;

2) —>...

Węgieł, klucze, zwęglowanie

W budownictwiedrewn. skrzyżowanie dwóch łączących się elementówścian wieńcowych (—> wieńcowa konstrukcja). W celuzabezpieczenia w. przed rozsunięciem stosuje się kilkasystemów w.:

1) obła p (zręb i wyrąb), w którym balewchodzą nawzajem w jednostronne (obłap prosty) lubdwustronne (obłap zazębiony)...

Zwornik, klucz

Środkowy, szczytowy —> kliniec łuku lub niektórych typów sklepień, wyróżniający się kształtem, wielkością i dekor. opracowaniem; może być wykonany z kamienia, cegły, rzadziej z drewna (wtedy zwykle pełni funkcję wyłącznie dekoracyjną).

Dywersyfikacja to klucz do zarządzania portfelem

Dywersyfikacja inwestycji, o czym mówi się do znudzenia, jest w istocie przydatna tylko pod kilkoma względami i nawet w części nie oferuje ochrony, jakiej spodziewa się po niej wielu inwestorów.

Dywersyfikacja polega na lokowaniu finansowych środków w różne inwestycje w celu zwiększenia szans na...