Łamliwość kłosów

Rozpadanie się kłosów podojrzeniu na poszczególne kłoski lub nawet opadanie całych kłosów wskutek łamliwości źdźbła pod kłosem.

KŁOSY. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe

KŁOSY. Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe, tygodnik lit., nauk. i artyst., wyd. w Warszawie 1865-90. Założycielem, wydawcą i red. odpowiedzialnym był S. Lewental, współred. A. Pług (od 1875). W skład zespołu red. 1865 weszli: K.W. Wójcicki (do 1879) F.H. Lewestam (do 1878), M. Chrzanowski, W. Ostrowski...

Pokośnik KŁOSÓW

Pokośnik KŁOSÓW — urządzenie zakładanena przyrząd tnący maszyn żniwnych.I-kładajace się z długich palców; stosuje sięjg przy zbiorze zbóż wyległych. Rozstawienieoaiców podnośnika zależy od długości źdźbełk o s z o n e g o zboża, nie powinno jednak wynosićwięcej niż 40...

Fuzarioza kłosów

Grzybowa choroba zbóżporażająca kłosy, powodowana przez wielegrzybów z rodzaju Fusarium i Microdochiumnivale (dawniej Fusarium nivale). Zwalczanie f.k. polega na profilaktycznym stosowaniufungicydów przed spodziewanymi opadamideszczu lub bezpośrednio po infekcji.

Szczerbatość kłosów, przestrzelenie kłosów

Brak części ziaren w kłosie. Sz.k. powstaje wskutek niezapłodnienia kwiatków albo uszkodzeń przez szkodniki, lub grad.