Klonowanie

Czytaj Dalej

Klonowanie - Klonowanie człowieka

Klon stanowi wierną kopię żywego lub martwego organizmu, a istota klonowania polega na wszczepieniu jądra komórki (z informacją genetyczną) z dowolnej części ciała danego osobnika do pozbawionej jądra żeńskiej komórki jajowej. Szkoccy odkrywcy przyznają, iż na tej samej zasadzie klonowanie ludzi jest teoretycznie możliwe.

Klonowanie

Przeciw: Fakt bycia klonowanym byłby trudniejszy do ukrycia Klonowanie- problem, gdyż nie wiadomo, kto jest matką.

Klonowanie - Transgeniczne klony

Żadne z sugerowanych zastosowań klonowania do tworzenia kopii istniejących osób jest moim zdaniem nie do przyjęcia z etycznego punktu widzenia, gdyż nie przyniesie to korzyści powstającemu dziecku.

Czy proces klonowania ludzi i zwierząt powinien być dopuszczalny?

Sam minister zdrowia w jednej z wypowiedzi zaznaczył, że „ z klonowane dziecko może zwrócić się przeciwko temu kto je z klonował nawet w dwadzieścia lat później”. Ostatnim przytoczonym problemem jest to, że proces klonowania może mieć poważne następstwa w przyszłości człowieka.

Bioetyka - Klonowanie a tożsamość osobowa człowieka

otrzymanie w procesie klonowania komórek macierzystych niezbędnych do wytworzenia nowych organów. Klonowanie w zasadnicze sposób narusza to zróżnicowanie genotypu, powodując nie tylko identyczność wyglądzie, ale także wątpliwości co do statusu takiej jednostki.

Klonowanie - Dlaczego klonowanie jest kuszące?

- W czasie klonowania istnieje możliwość i niebezpieczeństwo mutacji czy przeniesienia rzadkich chorób genetycznych.

Klonowanie - Z biblijnej perspektywy

Klonowanie ludzi zaburza naturalną różnorodność i indywidualne prawo do niepowtarzalności, traktuje i używa ludzi raczej jako środki, a nie cele.

Klonowanie - Jak klonować

Choć klonowanie metodą przenoszenia jąder komórkowych jest powtarzalne, ma także pewne ograniczenia.

Klonowanie - Etyczny opór

Przedstawiciele 22 krajów nie należących do Rady Europy, w dniu 12 stycznia 1998 roku podpisali w Paryżu dokument zakazujący klonowania ludzi. Brak pewności co do nieskazitelnej postawy etycznej niektórych badaczy rodzi wątpliwości, czy zakazy prawne zapobiegną klonowaniu ludzi.

Klonowanie

Ogło- szenie przez nas narodzin Dolly w lutym 1997 roku wzbudziło olbrzymie zainteresowanie prasy, prawdopodobnie dlatego, że fakt ten zwrócił uwagę na teoretyczną możliwość klonowania także ludzi.

Klonowanie - Granice inżynierii genetycznej

Wątpliwości natomiast mogą budzić inne eksperymenty genetyczne, jak klonowanie oraz chimeryzm, polegający na połączeniu gamety ludzkiej ze zwierzęcą.

Klonowanie - Posłuszeństwo wobec Stwórcy

Czy rodząca niepokój i wątpliwości zapowiedź klonowania człowieka nie jest współczesną wieżą Babel, a powiedzenie: "stwórzmy człowieka na podobieństwo swoje" - współczesną wersją Bożych słów: "Uczyńmy człowieka na obraz nasz" (I Moj. Klonowanie jest niezgodne z Bożym planem dla człowieka.

Klonowanie - Nauka w sporze z Bogiem

Potencjalna możliwość klonowania ludzi, eutanazja i aborcja są próbą panowania nad życiem i śmiercią.

Klonowanie

Gałąź biotechnologii, która umożliwiareprodukcję zwierząt metodami pozapłciowymii uzyskiwanie genetycznie identycznych osobników. Uzyskanie klonu na drodzek. zarodków jest możliwe przy wykorzystaniuszeregu metod: izolacji blastomerów, bisekcji zarodków oraz transplantacji jąder...