Szklarska Poręba – Karkonosze - KLIMAT

Także pod względem klimatycznym Karkonosze są bardzo ciekawymi górami. Trzeba koniecznie zapamiętać, że warunki klimatyczne tu panujące są podobne jak w górach wysokich. Warunki klimatyczne występujące np.

Województwo małopolskie - KLIMAT

Na klimat województwa małopolskiego wpływ mają: rzeźba terenu zbiorowiska roślinne, rozległe doliny i zwarte wysoczyzny, przemysł, urbanizacja. ) Region Wysokogórski: - Wysokogórski klimat Tatr charakteryzuje się bardzo gwałtownymi zmianami pogody.

Wpływ człowieka na klimat

W miarę upływu lat klimat na Ziemi może stawać się coraz cieplejszy.

Wpływ klimatu na osadnictwo i gospodarkę człowieka w wybranej strefie klimatycznej

OSADNICTWO I GOSPODARKA W STREFIE KLIMATÓW PODZWROTNIKOWYCH Z wyróżnieniem klimatu śródziemnomorskiego Przez długi czas klimat stanowił podstawowy czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi.

Wpływ klimatu Polski na rozwój rolnictwa

Klimat jest też ważnym czynnikiem glebotwórczym. W wielu natomiast częściach naszego kraju klimat sprzyja wybitnie uprawie jęczmienia browarnego i buraka cukrowego, a przede wszystkim ziemniaków.

Zróżnicowanie form osadniczych - Klimat a zaludnienie

Ciepły i wilgotny klimat sprzyja rozwojowi rolnictwa. Jednak klimat ten nie tylko sprzyja rozwojowi roślin uprawnych, równie dobrze czują się w nim insekty, bakterie i grzyby pasożytnicze.

Księżyc - KLIMAT

Warunki fizyczne panujące na Księżycu są dobrze znane. Określa je przede wszystkim mała masa Księżyca. Przyśpieszenie na jego powierzchni wynosi niespełna 1/6 przyśpieszenia ziemskiego i jest równe 1,62 m/s2, w związku z czym prędkość ucieczki równa się 2,38 km/s. Z tego powodu Księżyc nie...

Wielka Brytania - Klimat

Wysokości sezonowych temperatur wskazują na to, że w Wielkiej Brytanii panuje klimat mordki, odznaczający się małą amplitudą temperatur pomiędzy latem i zimą oraz występują tam częste opady ( niemal codziennie).

Ściąga z KLIMATU

Das Klima in England hat ein feuchtes und kuhles Klima mit viel Regen und wenig Sonne. Besonders im Norden gibt es im Herbst sehr viel Nebel.

Das Klima im Regenwald ist besonders heiss und feucht. Fur Leute ist es ziemlich ungesund, aber ideal fur viele Tiere und Pflanzen. Die Temperaturunterschiede zwischen...

UNIA EUROPEJSKA - UE - kraje śródziemnomorskie - Polska

Polska popiera przyjęta na szczycie w Cannes strategie śródziemnomorska Unii. Traktujemy ja jako ważny element budowania stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Realizacja strategii dla krajów ESW i śródziemnomorskich powinna przebiegać równolegle. Zabiegaliśmy bez powodzenia o umożliwienie krajom ESW...

Rzekotka śródziemnomorska

Rodzina rzekotkowale (Hylidae)

Wygląd: bardzo podobna do rz. drzewnej, z którą jest blisko spokrewniona; tączna długość jej głowy i tułowia wynosi ok. 5 cm. Grzbiet ma zwykle bardziej jasnozielony niż u rz. drzewnej, spotykane są również osobniki ubarwione brązowawo, szaro, a nawet plamiste...

Żółw śródziemnomorski

Rodzina żółwie lądowe (Testudinidae)

Przy oznaczaniu najlepiej jest uwzględnić wszystkie wymienione cechy. Niekiedy może się bowiem zdarzyć, że również u tego żółwia płytka nadogonowa jest podzielona na 2 części. Żółw śródziemnomorski odznacza się ponadto wyraźnie większymi łuskami na...

Cebulica śródziemnomorska

Cebulica śródziemnomorska (Scilla peruviana) jest to trwała roślina cebulowa z liśćmi odziomkowymi i bezlistną łodygą o wysokości 30-50 cm. Cebula o średnicy 4-8 cm, zewnętrzne łuski miękko owłosione, Liczne, ciemnozielone, podłużne, wąskie liście długości 40-60 cm i szerokości 1,6 cm, na...

Mewa śródziemnomorska

Wygląd: Trochę mniejsza od mewy srebrzystej; długość ciała ok. 50 cm. Wierzch brązowawojasnosza-ry z czarnymi końcami skrzydeł, spód biały. Dziób czerwony z czarnym pieścieniem i żółtym czubkiem, nogi czarniawozielone. Młode ptaki mają żółte dzioby z czarną obrączką.  

Środowisko: Znanych jest...

Modliszka śródziemnomorska

Wygląd: długość prawie 7 cm. Bardzo podobna do modliszki zwyczajnej, ale wyraźnie od niej smuklejsza i dłuższa. Ubarwienie ciała zielone do brązowawego. Oczy owalne.  

Środowisko: suche, skąpo porośnięte powierzchnie z krzakami.

Występowanie: cały obszar śródziemnomorski.

Liczebność: w...

Jaki jest wpływ klimatu na stan zdrowia człowieka?

W gorącym, wilgotnym klimacie ludzie prześladowani są przez potówki, zaburzenia w oddychaniu, udary słoneczne, osłabienia i spa­dek wagi. Zimno panujące w klimacie polarnym z kolei sprawia, że utrzymywanie stałej temperatury ciała pochłania znacznie więcej energii.

Jakie są przyczyny globalnego ocieplenia klimatu?

W miarę ocieplania klimatu i wytapiania pokrywy lodowej i wiecznej zmarzliny metan jest uwalnia­ny do atmosfery. Tak niszczona warstwa ozonowa przepusz­cza do powierzchni Ziemi więcej promieniowania ultrafioletowego, co przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu.

Klimat i roślinność w górach tropików

W górach tropików klimat i roślinność są inne niż w strefie umiarkowanej.

Jak klimat wpływa na miejsce osiedlania się?

Przez długi czas klimat stanowi! Jednak klimat ten sprzy­ja nie tylko rozwojowi roślin uprawnych, równie dobrze czują się w nim insekty, bakterie i grzyby pasożytnicze.

Jakie czynniki kształtują klimat kuli ziemskiej?

Wiatry wiejące od Golfsztromu w stronę lądu, powodują, że klimat Europy północno-zachodniej jest o wiele cieplej­szy niż klimat północno-wschodnich terenów Ameryki Północnej położonych na tej samej sze­rokości geograficznej.