Klemens Aleksandryjski

Klemens Aleksandryjski

Czytaj Dalej

Szkoła Aleksandryjska - Klemens Aleksandryjski

Aleksandryjska gmina chrześcijańska, składająca sięw większości z ludzi bardzo prostych, czyniła z tego powodu Klemensowi wyrzutyi uważała filozofię za coś złego. Klemens przeciwstawiatu jakby indukcję dedukcji, czyli teorii dowodu.

Chrześcijaństwo a państwo w II i III wieku: Ireneusz, Apologeci II wieku, Klemens Aleksandryjski, Tertulian

Klemens Aleksandryjski - najstarszy, mocno zfilozofował chrz-stwo: i połaczył je z gnozą; ideałem jest apateia spowodowana oznaniem Boga.

KLEMENS ALEKSANDRYJSKI

Klemens rozumie, że chrześcijanin nie może pozwolić sobie na wszystko, co powszechnie dopuszcza łatwa moralność tak zwanego dobrego towarzystwa. Klemens szczegółowo pisze o jedzeniu i piciu  o zbytku w urządzeniu domu.

Klemens Aleksandryjski

ok. 150—ok. 215 roku, autor chrześcijański piszący po grecku. Oprócz trzech głównych jego dzieł. Logos protrepticos pros Hellenos (Słowo zachęty dla pogan), Paidagogos (Wychowawca) i Stromateis (Kobierce), zachowała się w oryginale greckim homilia o zbawieniu bogaczy Quis dives salvetur (Jaki bogacz...

KLEMENS ALEKSANDRYJSKI

[ok. 150-ok. 215], wybitny pisarz kościelny, jeden z pierwszych, którzy dążyli do pogodzenia wiary chrześcijańskiej z kulturą grecko-rzymską. Z jego obfitej twórczości zachowały się trzy duże dzieła pt. Zachęta [zwrócona] do Hellenów [Cohortatio ad Graecos], Mowa wychowawcza [Poedagęgus] oraz...

Muzeum i Biblioteka Aleksandryjska

Ptolemeusz I nie tylko starał się w zupełnie nowoczesny sposób organizować poszukiwania coraz nowej wiedzy, lecz usiłował jednocześnie stworzyć encyklopedyczny arsenał umiejętności w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Systemy ojców aleksandryjskich (wschód, I p. III n.e.) – system grecki

), korzystał z filozofii hellenistycznej, jak i twórczości Apologetów Wschodu najbardziej wpływowy chrześcijański teolog Wschodu, znający zarówno pisma biblijne, jak i filozoficzne (Platon, stoicy, neopitagorejczycy) uczył w Szkole Katechetów i stał jakiś czas na jej czele, potem oskarżony o herezję i potępiony przez synod aleksandryjski został pozbawiony stanowiska i usunięty z Aleksandrii, zamieszkał z Cezarei i założył tam ...

BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS

BOLESŁAWIUSZ, Bolesławczyk, KLEMENS, ur.

JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski

JANICKI KLEMENS, Ianicius, Janicjusz, Januszkowski, ur.

OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa

OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa, ur.

SZANIAWSKI KLEMENS, pseud. K. Junosza

SZANIAWSKI KLEMENS, pseud. CHMIELOWSKI Klemens Junosza, w: Nasi powieściopisarze, S.

ADALBERT, Aldebcrt i KLEMENS

Heretycy z VIII w. A. pochodził z Galii, K. ze Szkocji; działali na terenie państwa Franków, uzyskali w sposób niekanoniczny święcenia biskupie; A. twierdził, że miewa wizje anielskie; szerzył kult swej osoby i głosił zbyteczność spowiedzi usznej, twierdząc, że i tak zna grzechy penitenta;

K...

ALEKSANDRYJSKA FILOZOFIA

, nazywana przez samych założycieli gnozą chrześcijańską (—>- Klemens Aleks. bądź gnoza aleksandryjska.

ALEKSANDRYJSKA LITURGIA

Istniał prawdopodobnie zwyczaj dotykania eucharystią oczu (Klemens Aleks.

ALEKSANDRYJSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA

byli, po Pantenie —> Klemens Aleks. Klemens Aleks.

ALEKSANDRYJSKI KODEKS

Klemensa Rzymskiego.

BALICKI FRANCISZEK KLEMENS ks.

Franciszka Klemensa B. Franciszka Klemensa B.

CHODYKIEWICZ KLEMENS OP

Klemensa I, wiarygodność jego cudów, autentyczność relikwii w Pescara oraz przedstawił rozszerzanie się jego kultu.

CYRYL ALEKSANDRYJSKI bp. Św.

Do najważniejszych należy 17 ksiąg dialogów o kulcie Bożym „w duchu i prawdzie" (PG 68,133-1126), będących wykładem typologii ST rozwijanej w aleksandryjskiej szkole egzegetycznej ; na homiliach Orygenesa wzorowane są Glafyra (PG 69, 9-678), będące komentarzem do Pięclokslęgu.