Klejnoty

Czytaj Dalej

KLEJNOT

Klejnot szlachecki część herbu nad hełmem ą, koroną, będąca odrębnym znakiem a.

Klejnot

1) w sztuce jubilerskiej ozdoba z kosztownychmateriałów i artyst. wykonana;

2) k. (herbowy) —> herb.

(niem. Kleinot)