Klaudiusz

Czytaj Dalej

Poczet cesarzy rzymskich - Klaudiusz (Tiberius Claudius Nero Drusus)

Klaudiusz był mało popularny wśród Rzymian, świadczą o tym przekłady historyków i pisarzy mu współczesnych. Klaudiusz zmarł 13 października po uroczystej uczcie, prawdopodobnie został otruty, faktem jest, że cierpiał całą noc zanim umarł.

Święty Klaudiusz de La Colombiere

Klaudiusz de La Colombiere, kapłan, zakonnik (+ 1682). Ponieważ Klaudiusz nawrócił księcia Yorku i kilku anglikanów,został wtrącony do lochów więzienia King Bench.

Klaudiusz (10 p.n.e. - 54 n.e.)

Klaudiusz, Tiberius Claudius Nero Germanicus (10 p.

Poczet cesarzy rzymskich - Klaudiusz Albin (Decimus Clodius Albinus)

ur. około 140 r.

zm. 19 lutego 197 r.

- od wiosny 193 r. zwał się jako współwładca i adoptowany syn Septymiusza Sewera - Clodius Septymius Albinus Caesar

- od stycznia 196 r. tytułował się Imperator Caesar Decimus Clodius Septimus Albinus Augustus

Pochodził z afrykańskiego miasta Hudrumentum, jego...

APOLINARY KLAUDIUSZ Św.

Żył w II w., bp Hierapo-lis (Frygia), apologeta wczesnochrześcijański.

Wg Euzebiusza z Cezarei przeciwstawiał się —> montanizmowi, bronił również nauki chrzęść, przed zarzutami pogan i żydów. Pozostawił wiele pism, z których EuzebHist (IV, 27) wymienia Logos hyper thes písteos, skierowane w obronie...

FULGENCJUSZ z RUSPE, Fulgencjusz Klaudiusz Gordian Św. bp.

ur. 467 w Telepte (środk. Tunezja), zm.1 I 532 w Ruspe (wsch. Tunezja), teolog i polemista.

I. ŻYCIE - znane jest z biografii F. napisanej 5 3 3 przezj e go ucznia Ferranda z Kartaginy (Vita sancti Fulgentii, PL6 5 , 1 1 7 - 1 5 0 ; wyd. G.G. Lapeyre, P 1 9 2 9 z p r z e k ł a d em f r a n c ;wypisy Bober A P 4...

Klaudiusz [Tiberius Claudius Nero Germanicus]

List Klaudiusza do aleksandryjczyków między innymi umotywowany jest poważnymi zatargami pomiędzy Żydami a Grekami i, jak można sądzić nie pozostaje w związku z pojawieniem się chrześcijaństwa w wielkiej metropolii wschodniej.