Klasztorne

Czytaj Dalej

GÓRKA KLASZTORNA

Kruża, Górka Klasztorna, R 1979, Górka Klasztorna 19832- KZSP XI z. Górka Klasztorna 1981, 19822; J. Górka Klasztorna, w: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych.

Zespół klasztorny Dominikanów w Lublinie

Postał w 1342. Kościół św. Stanisława przebudowany po 1754, z barokowym wyposażeniem wnętrz. Obecny klasztor postał ok. poł. XVII w. z fragmentami wcześniejszymi.

Górka Klasztorna

Osada 2 km na pn. zach. od Łobżenicy (14 km na pn. od Wyrzyska) w powiecie pilskim, na Pojezierzu Krajeńskim, nieopo­dal szosy Łobżenica-Debrzno. Wg tradycji najstarsze w Polsce sanktu­arium maryjne, od XI w. W XV w. pustelnia augustiańska. W 1649-87 zbudowanoklasztor i kościół NMP Niepokalanie...