ROMANTYKÓW Z KLASYKAMI WALKA, spór lit.

, ignoracja klasyków w zakresie nowszych tendencji w estetyce i opaczne rozumienie przez nich ducha i wielkości arcydzieł antyku, ahistoryzm w pojmowaniu istoty poezji. SIEMIEŃSKI Obóz klasyków, Kr.

KLASYCYZM - Klasycy wiedeńscy

Każdy z trzech klasyków wiedeńskich zapewnił sobie trwałość osiągnięć artystycznych dzięki indywidualnym, niepowtarzalnym rysom własnej twórczości. Otaczany szacunkiem, serdecznością i ludzką życzliwością, najstarszy z klasyków pozostał w pamięci jako „Papa Haydn”.

KLASYCY I ROMANTYCY POLSCY. W dwóch listach wierszem

Morawskiego: Do klasyków (powst. doktrynerskiej ciasnoty klasyków czy nieznośnej, maniery lit.

Konflikt klasyków z romantykami

Maurycy Mochnacki "Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831" W świetle rozwoju ruchu konspiracyjnego i wybuchu powstania narodowego okazuje się, że spór romantyków i klasyków miał charakter kryptopolityczny.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz. środowiska klasyków warszawskich.

Klasyk poezji rewolucyjnej - Wiersze Broniewskiego

Władysława Broniewskiego już dziś można nazwać klasykiem polskiej poezji socjalistycznej, czy też jak mówiono w międzywojennym dwudziestoleciu — „proletariackiej”.   Broniewski stał się jednak klasykiem, a więc wszedł w dzie-jd^jctwo polskiej literatury.

Cechy gospodarki kapitalistycznej w ujęciu klasyków

Charakterystyczne dla kapitalizmu jest specyficzne zróżnicowanie wielkich grup społecznych na:

1) pracowników, których głównym źródłem utrzymania jest praca najemna i którzy nie mogą podjąć samodzielnej działalności gospodarczej ze względu na brak odpowiednich środków bądź nie decydują się na taką...

BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH

BIBLIOTEKA KIESZONKOWA KLASYKÓW POLSKICH, seriawydawn.

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Różnie podchodzi się obecnie do macierzyństwa - niestety coraz częściej jak do zła koniecznego, kary, niezawinionej niesprawiedliwości, jaka przypadła w udziale kobiecie. Macierzyństwo jest często niechcianym skutkiem życia seksualnego, "wpadką", o której się mówi, że lepiej, by się nie zdarzała, bo wózki są drogie... Macierzyństwo spadło z piedestału - i nie może na niego powrócić. Po części - niestety z winy mężczyzn - którzy dość często ( na ...

KLASYCYZM - Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim

W cieniu klasyków wiedeńskich działali i komponowali muzycy innych ośrodków.

I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

. Sytuacja polityczna w okresie oświecenia

1. Wzmocnienie pozycji szlachty kosztem władzy królewskiej

2. Liberum veto

3. Zady ówczesnej literatury

II. "I śmiech niekiedy może być nauką ... "

1. Bajki

a) geneza bajek

b) cel i rola bajek

c) "Ptaki w klatce"

2. Satyry

a) rodowód satyr

b)...

I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

I. Sytuacja polityczna w okresie oświecenia

1. Wzmocnienie pozycji szlachty kosztem władzy królewskiej

2. Liberum veto

3. Zady ówczesnej literatury

II. "I śmiech niekiedy może być nauką ... "

1. Bajki

a) geneza bajek

b) cel i rola bajek

c) "Ptaki w klatce"

2. Satyry

a) rodowód satyr

b)...

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie.

 

Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, behawioralnej, ilościowej. Wiek XVIII reprezentowali: R. Owen ® skoncentrował on uwagę na czynnikach wzrostu...

Sokrates, Platon, Arystoteles - czego współczesny człowiek może się nauczyć od klasyków filozofii starożytnej?

Filozofia Sokratesa, Platona i Arystotelesa inspirowała wielu późniejszych myślicieli, polityków czy naukowców. Poznając cudze poglądy powinniśmy stawać się mądrzejsi. W myśli filozoficznej odnajdujemy bardzo różne wzorce, którym warto się przyjrzeć zwłaszcza dziś, gdy chwieją się kanony. Ci trzej wielcy filozofowie próbowali zaakcentować znaczenie jakie mają najbardziej zasadnicze wątpliwości dotyczące tożsamości człowieka, natury politycznej, poznania,