Klasycyzm francuski

Czytaj Dalej

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Muzyka klawesynistów francuskich

Utwory klawesynistów francuskich obfitują w ozdobniki służące — jak mawiano — „wzruszeniom duszy”, efekty kolorystyczne i błyskotliwe efekty rytmiczne.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po fiasku projektu budo­wy uniwersalnego samolotu w la­tach 1933-36, francuski przemysł lotniczy przystąpił do budowy samo­lotów przestarzałych, które, jak np.

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. żołnierzy FFI zostało włączonych do 1 armii francuskiej gen.

FRANCUSKA ARMIA

Jednym z najsłabszych elementów francuskiej obrony był system do­wodzenia. Dowódcy 1 Grupy Armii, opróc czterech armii francuskich, podleg" również *Brytyjski Korpus Eks pedycyjny, choć w rzeczywisto ści otrzymywał rozkazy od ge~ Gamelina.

MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

flota francuska nie miała większych możliwości do wykaza­nia się swoimi walorami. W Casablance artylerii francuska zatopiła 2 amerykańskie okręty desantowe, Amerykanie w rewanżu zatopili francuski krążownik Primauguet, 4 niszczyciele i 5 okrętów podwodnych.

POJĘCIE KLASYCYZMU

Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np.

LITERATURA FRANCUSKA XVII W - MOLIER

Molier to twórca francuski.

F. Villon – artysta – cygan – najwybitniejszym poetą francuskiego średniowiecza

Franciszek Villon (w rzeczywistości nazywał się Francois de Montcorbier) urodził się w 1431 roku w biednej rodzinie francuskiej.

Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady

we Francji silniej zaznaczył się klasycyzm. Architektura zaczęła powszechnie służyć celom świeckim - pałace, parki (francuskie, angielskie) - Wersal, Schoenbrunn.

Rewolucja francuska i powrót monarchii we Francji

Młodzież francuska zapełniła szeregi armii republikańskiej; po całym kraju popłynął nowy, cudowny śpiew, który dziś jeszcze, jak wino, krew rozżarza — Marsylianka.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Rousseau Jean Jacques (1712-1778)

Niektóre dzieła: intermedium Wróżbita wiejski (1753) - utwór ten zapoczątkował rozwój francuskiego wodewilu, Monodramat Pigmalion - dzieło, które stało się punktem wyjścia dla powstania melodramatu, opera baletowa Les muses galantes (1745), tom sentymentalnych romansów wokalnych Les consolations des miséres de ma vie (1781).

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Francuski filozof. Jeden z najważniejszych przedstawicieli francuskiego oświecenia.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Grono współpracowników Wielkiej Encyklopedii (Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, arts et metiers). Byli kontynuatorami dzieła Voltaire'a w zakresie racjonalizmu i naturalizmu. Dzięki ich wysiłkom a w szczególności D. Diderota i d’Alemberta całość Encyklopedii została wydana w latach...

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

Warto te słowa zapamiętać, gdyż stanowią one dowód na to, iż klasycyzm XX wieku nie byłżadną „ucieczką” od teraźniejszości (nikt z żyjących zbiec ze swojej epoki nie jest w stanie!

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a sprawa polska

Związek klasycyzmu z sytuacją społeczną kraju, z ewolucjami dominujących w Polsce na-strojów, uświadamiała sobie krytyka ówczesna. Hegemonia polityczna Francji w Europiewiedzie do hegemonii duchowej, zwłaszcza że jest to okres rozkwitu francuskiego geniusza.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Granice klasycyzmu

D e c y z j a  n a l e ż y  d o  c z y t e l n i k a, lecz tam, gdzie czytelnik musi sam przechy-lić szalę na jedną lub na drugą stronę, czyli myśl wiersza wyczytać z obrazu, bo nie dano mu do-bitnej prawdy – sformułowanej przez podmiot autorski – tam pojawia się inny język poetycki,język z pogranicza symbolizmu i awangardyzmu, i tam klasycyzm zatraca swe kontury.

MAINE DE BIRAN I SPIRYTUALIZM FRANCUSKI

Wprawdzie w czasach Birana przewagę we Francji miał sensualizm i szkoła szkocka, za Ravaissona rozwijał się pozytywizm Comte'a, za Lacheliera największym powodzeniem cieszyła się abstynencja filozoficzna Renana i Taine'a, niemniej przez wszystkie pokolenia XIX wieku przechowała się tradycja francuskiego spirytualizmu.