Klasy zabytków

Klasy zabytków

Czytaj Dalej

Słówka - zabytki

 

Sehenswürdigkeit, en- zabytek,

Besichtigen-zwiedzać,

die Romanische Kirche-romański kościół,

Stadttor-brama miejska,

das Museum-muzeum,

die Philharmonie-filcharmonia,

Altstadt-starowka,

der Kölner dom-katedra,

stattfinden-odbywać się,

Bedeutend-znaczący,

der zushauter-widz,

Weltberühmte-sławne...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Nazwa pochodzi od klasztoru świętego Floriana w Austrii, gdzie ten psałterz odnaleziono. Ta mówi o swej wielkiej władzy nad ludźmi, niezależnie od ich stanu majątkowego, czy przynależności klasowej.

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

1.  „Geograf bawarski”  IX w. - spis nazw polskich plemion

2.  „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

3.  „Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

4.  „Bulla...

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Bogurodzica, najstarszy drukowany polski tekst poetycki, jest najbardziej znaną pieśnią religijną polskiego średniowiecza. Według Jana Długosza śpiewano ją jako carmen patrium (pieśń ojców) pod Grunwaldem w 1410 roku. Byłą hymnem koronacyjnym pierwszych Jagiellonów, dynastycznym i państwowym. Tak o...

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym...

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

 

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Nazwa pochodzi od klasztoru świętego Floriana w Austrii, gdzie ten psałterz odnaleziono. Ta mówi o swej wielkiej władzy nad ludźmi, niezależnie od ich stanu majątkowego, czy przynależności klasowej.

Najdawniejsze zabytki pismiennictwa polskiego

 Geograf bawarski”

IX w. - spis nazw polskich plemion

“Dagome index” 

X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje panstwo pod opieke papiezowi, nazwy geograficzne

“Kronika Theimara”

X-XI w. - nazwy plemion (Slazanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

“Bulla Gnieznienska”

XII w. -...

"Bogurodzica" i "Lament Swietokrzyski" jako zabytki literatury polskiej

Czas powstania "Bogurodzicy" jest sporny. Najczesciej przyjmuje sie 1 pol. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ja w 1506r. w "Statucie" Jana Laskiego. Byla hymnem dynastycznym Jagiellonów. Pierwotny utwór posiadal 2 strofy, z czasem dodawano kolejne, az do 22. Pierw-sza czesc jest modlitwa do Matki Bozej z prosba...

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

Biblia królowej Zofii; - trzeba jeszcze wspomnieć o pojawiających się nazwach geograficznych terenów polskich, pochodzące z IX wieku i występujących w tekstach łacińskich („Geograf Bawarski" który opisuje średniowieczną Europę; „Dagome index" które jest oddaniem Państwa Polskiego pod opiekę Kościoła; Kroniki Thietmara, które opisują wojny polsko-niemieckie); ważnym zabytkiem jest też pierwsze całe zdanie po polsku z Księgi ...

KLASA ROBOTNICZA

Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej klasy chłopskiej. Obecnie klasa ta nieco się zmniejszyła i panuje w niej dość duże bezrobocie, które jest efektem panowania poprzedniego systemu, a także wprowadzeniem nowoczesnych maszyn i technologii w których potrzeba coraz mniej pracy ludzkiej.

Zabytki języka ; Bogurodzica, Kazania......

              Księga henrykowska zawiera dzieje  klasztoru  cystersów,  a także wśród zapisków z 1270 r.

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

Bogu rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, Twego syna, gospodzina, Matko zwolena Maryja, Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleisone Boga-rodzico, dziewico, błogosławiona Mario! Twego syna - pana matko wybrana, Mario,  pozyskaj nam, spuść nam, kyrie eleison    Twego dziela krzciciela, Bożycze, Usłysz...

Najdawniejsze zabytki języka polskiego

Opisuje zarówno stan posiadania zakonników, jak i życie chłopów z klasztornych wsi. Nazwa ich pochodzi od miejsca przechowywania, to znaczy biblioteki klasztornej na Świętym Krzyżu.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOSCI MENEDZERA Z KLASĄ

 

Menedżer w ujęciu encyklopedycznym to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działania1. Termin wywodzi się z języka angielskiego od słowa menage – „zarządzać”, „kierować” i jest związany z wytworzeniem się tzw. kapitalizmu menadżerskiego, który charakteryzuje się...

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasą

Wizerunek zewnętrzny menedżera z klasa to nie tylko zadbany ubiór, ale również inne elementy wpływające na jego image.

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

Najwczesniejszymi zabytkami pismiennictwa w jezyku lacinskim w Polsce byly tzw. roczniki. Sa to krotkie zapiski dotyczace roznorodnych wydarzen. Rozwinieciem ich staly sie kroniki ( Galla Anonima doprowadzona do 1113 r., Wincentego Kadlubka, Jana Dlugosza ). Najstarszymi polskimi slowami zapisanymi sa imiona...

Stosunki konsularne - Klasy szefów placówek konsularnych. Korpus konsularny

Klasy szefów: konsul generalny, konsul, wicekonsul, agent konsularny; b. (szersze znaczenie); na czele stoi najstarszy klasa szef placówki, zwykle konsul generalny, który najwcześniej otrzymał exequatur.