Klasterowy ból głowy

Czytaj Dalej

BÓLE GŁOWY UWARUNKOWANE ZŁYM STANEM KRĘGOSŁUPA

Kręgosłup bywa często źródłem bólów głowy, stąd opis tychdolegliwości w naszej książce. Opiszemy w niej trzy naj-częściej rozpowszechnione postacie bólów głowy; ich ob-jawy są często bardzo podobne.

Migrena

Jaki charakter ma ból?

Ból migrenowy odczuwany jest jako ściskanie obejmującecałą...

Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

Jaki charakter ma ból?

Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

Napięciowy ból głowy

Jaki charakter ma ból?

Napięciowy ból głowy objawia się w podobny sposób jak bólkręgowopochodny: jest tępy i ściskający jakby skurczyła sięnagle skóra, obciągająca głowę. Niekiedy ból jest tętniący,jakby ciśnienie krwi w głowie było wyższe niz w pozostałychczęściach ciała (od tłumacza:...

Napięciowy ból głowy

Ten rodzaj bólów głowy zaliczamy do zespołu bólów pleców,gdyż w stanie ogólnego napięcia biorą również udziałmięśnie karku. Niekiedy ból rozwija się wpierw właśniew tych partiach mięśni, przechodząc następnie ku tyłowigłowy, by objąć w końcu — niczym klamrą — obie skronie.Najczęściej oprócz...

Migrena i bóle głowy

Migrena jest to jednostronny lub obustronny ból głowy występujący okreso-'o łącznie z zaburzeniami wegetatywnymi i wzrokowymi. Migrena powstaje 'skutek mózgowych zaburzeń naczynioruchowych. W przebiegu napadu można ryróżnić trzy okresy: w pierwszym występują objawy wywołane niedokrwie-iem mózgu, w...

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

 

Warunkiem osiągnięcia szczęścia jest doznanie cierpienia. Ból nie jest wyłącznie doświadczeniem niszczącym, ma swój głęboki moralny serc...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Głowa państwa

konstytucyjna pozycja głowy państwa; wg norm prawa zwyczajowego jego pozycja określana jest jako tzw. ius repraesentationis omnimodae, czyli nieograniczonego, pełnego prawa reprezentowania państwa w stos. m. zewnętrznych oraz zespołu przywilejów i immunitetów („immunitet suwerena”)

uprawnienia...

Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Doświadczenie bólu straty

Doświadczenie to można także nazwać uświadomieniem sobie straty. Na tym etapie człowiek zadaje sobie wiele pytań takich jak: „Gdybym zrobił to lepiej to, by do tego nie doszło”, „Gdybym się nim lepiej opiekował…”, „Dlaczego odszedł?”, „Dlaczego Bóg na to pozwolił?”. Wiele osób chce uciec od wszystkich...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Zjawisko bólu

W analizowaniu zjawisk bólu można reprezentować stanowisko wąskie czysto neurofizjologiczne i wówczas jest ono rozpatrywane z perspektywy receptorów bólu i ośrodków bólowych w mózgu oraz jako biologiczny odruch bezwarunko­wy. W tym ujęciu ból jest też ujmowany jako ważna informacja o stanie ciała i jako...

Osteoporoza - Łagodzenie bólu

Najważniejszym zadanie dla lekarza przy ostrej i chronicznej osteoporozie jest złagodzenie bólu. Ból powoduje napięcie mięśni, co jest przyczyną cierpienia. Stosowanie lekarstw to jedna z możliwości. Jako uzupełnienie środków farmaklogicznych stosuje się zimne i ciepłe okłady (z siana), w Polsce mniej...

Kompetencje prezydenta RP jako ,,głowy państwa’’

1) Reprezentuje Rzeczypospolitą Polskę w stosunkach zewnętrznych i w związku z tym przysługuje mu prawo: mianowania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowych przy nim...

Okolice głowy

Na głowie odróżniamy trzy okolice (regiones capitis) położone pośrodkowo: okolicę czołową (regio frontalis), okolicę ciemieniową (regio parietalis) i okolicę potyliczną (regio occipitalis) oraz położone bocznie cztery symetryczne okolice: skroniową (regio temporalis), podskroniową...

Ruchy w górnym stawie głowy

Z punktu widzenia mechaniki powierzchnie stawowe obu kłykci potylicznych tworzą jedną główkę stawową złożoną z dwóch wycinków elip-soidu. Powierzchnie te, wypukłe w dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyznach, pozwalają na wiele różnych ruchów. Praktyczne znaczenie mają jednak tylko dwa...

Ruchy w dolnym stawie głowy

Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on w ten sposób, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dokoła zęba kręgu obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30°. Silniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90° w każdą stronę, odbywają się...

Więzadło promieniste głowy żebra

Więzadło promieniste głowy żebra (ligamentum capitis costae radiatum), szerokie i płaskie, biegnie na powierzchni przedniej torebki stawowej, którą wzmacnia. Ciągnie się ono od głowy żebra do powierzchni bocznej odpowiednich trzonów kręgów i krążka międzykręgowego. włókna biegną rozbieżnie w...

Więzadło śródstawowe głowy żebra

Więzadło śródstawowe głowy żebra (ligamentum capitis costae intraarticu-lare) znajduje się wewnątrz stawu; biegnie ono od grzebienia głowy do krążka międzykręgowego i przeważnie dzieli staw na dwie komory, górną i dolną, z których każda ma własną jamę i torebkę stawową. Stawy pierwszego...

Głowa kości udowej

Głowa kości udowej (caput ossis femoris), która obejmuje około trzech czwartych powierzchni kuli, jest pokryta chrząstką szklistą. Jest ona skierowana skośnie przyśrodkowo i ku górze; na części przyśrodkowej ma chropowate wgłębienie, dołek głowy (fovea capitis), do którego przyczepia się...

Głowa kości skokowej

Głowa kości skokowej (caput tali) jest skierowana do przodu i przyśrodkowo. Na przodzie znajduje się powierzchnia stawowa łódkowa (facies articularis navicularis), duża, owalna i wypukła; łączy się ona z kością łódkowatą. Powierzchnia dolna ma dwie powierzchnie stawowe. Z nich boczna jest to znana...

Więzadło głowy kości udowej

Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku...

Rozwój mięśni głowy u zarodka

Odrębną grupę stanowią mięśnie różnicujące się z mezenchymy wypełniającej łuki skrzelowe, położone w bocznych ścianach głowowego odcinka przewodu pokarmowego . W odróżnieniu od mięśni somatycznych nazywamy je mięśniami trzewnymi. Mięśnie prążkowane powstające z mezenchymy łuków...