Klaster komputerowy

Klaster komputerowy

Czytaj Dalej

UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH

Naciskając klawisz bije przeciwnika, strzela z pistoletu, obcina mieczem głowę a więc przyzwyczaja się do zabijania i zadawania bólu” – do takich wniosków doszła profesor Laura Grossman z Uniwersytetu San Antonio po dwóch latach badań nad wpływem agresywnych gier komputerowych na zachowanie dzieci i młodzieży.

Firma komputerowa IBM

Dużo nie brakowało a IBM przegapiłby szansę wejścia na rynek sprzętu komputerowego. Dzięki temu w ciągu pięciu lat urosło całe pokolenie komputerowców, dzięki którym rynek komputerowy mógł się nadal rozwijać w szybkim tempie.

KOMPUTEROWE ASSESSMENT CENTER

Znaczące różnice pomiędzy rekrutowanymi pojawiają się więc dopiero wówczas, gdy wystawiana przez program komputerowy nota jednego z nich wynosi na przykład aż 70, zaś ocena drugiego - tylko 29.

Istota komputerowego systemu projektowania opakowań

Istotą komputerowego systemu projektowania opakowań jest ich realizacja zgodnie z życzeniami klientów, dostosowaniem do wymogów transportowych oraz rodzajem opakowywanego produktu.

Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

Polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej „fotografii”. Pomiary są rejestrowane, analizowane komputerowo i przedstawiane w formie wydruków i rysunków.

Jakie są główne sposoby wykorzystania sieci komputerowych? Proszę dla każdego sposobu dokonać dyskusji motywacji jego stosowania

Przesyłanie danych -> szybkość

Współdzielenie urządzeń sieciowych (drukarki, dyski) -> ułatwienie stosowane np. w biurach

Współdzielenie oprogramowania -> np. praca zdalna

Udostępnienie zasobów danych (WWW, bazy danych) -> wykorzystanie WWW ma wiele...

Jakie działania nauczyciela mogą wywierać wpływ na zachowania dyscypliny w pracowni komputerowej?

Starszemu pokoleniu słowo dyscyplina kojarzy się z przedmiotem mającym w domu swoje stałe miejsce i służącym do wymierzania kar cielesnych wiec przedmiotem budzącym strach. Potoczne słowo to opisuje także indywidualne cechy jednostki. Definicja dyscypliny zawiera określenia podporządkowania się...

Technologie komputerowe w drukarstwie

Komputery zrewolucjonizowały drukarstwo. Wiele książek składa się i edytuje, używając zaawanso­wanych edytorów tekstu. Tekst z tytułami, nagłów­kami itd. jest układany na stronie, a następnie doda­je się ilustracje, wszystko na ekranie komputera. Gdy praca edytorska jest zakończona, zawartość...

Co to jest kartografia komputerowa?

Większość prac związanych Z projektowaniem, rysowaniem oraz powielaniem mapy jest dziś wykonywana przy użyciu komputerów. Innym przykładem elektronizacji kartografii jest to, ze stacje telewizyjne codziennie przesyłają na ekrany naszych odbiorników mapy pogody. Wykorzystanie nowoczesnej techniki znacznie...

Na czym polega komputerowa obróbka obrazu?

W rezultacie coraz więcej ma­łych firm stać na kupienie sprzętu komputerowe­go, który dysponowałby odpowiednią pamięcią i był wystarczająco szybki, by móc efektywnie słu­żyć do opracowywania map.

Na czym polega komputerowe dodawanie szczegółów na mapie?

Gdy mapa w komputerze jest już gotowa, można na nią wprowadzić tekst o dowolnej czcionce, kolorze i rozmiarze. Przy tworzeniu mapy niezbędne jest oprogramowanie i sprzęt pozwalający na sprawne i szybkie wpisywanie na grafikę liter w dowolny sposób. Przykładowo, podpisując rzekę, chcemy, by napis...

Komputerowy system dwójkowy

Komputer składuje dane pod postacią impulsów elektrycznych. Lecz nie stosuje systemu dziesięt­nego, w którym używamy różnych znaków, czyli cyfr dla reprezentacji liczb do 9, a następnie tych samych na różnych pozycjach dla reprezentacji dziesiątek, setek, tysięcy i tak dalej. Maszyny używają...

Coto jest tomograf komputerowy?

Tomograf komputerowy (KT) dzieli badaną część ciała na sekcje, analizu­je gęstość tkanek i tworzy komputerowy obraz na monitorze.

Sterowanie komputerowe sygnalizacją świetlną

Często zdarza się, że sygnalizacja świetlna na paru sąsiadujących skrzyżowaniach jest centralnie ste­rowana przez jeden komputer. Ten steruje zmianą świateł zgodnie z przewidywanym o danej porze dnia natężeniem ruchu. Komputer synchronizuje jednocześnie sygnały na wybranych skrzyżowaniach. W...

Co to jest tomografia komputerowa?

Tylko kilka minut trwa obróbka komputerowa i analiza obrazu, który dostarcza około 100 razy więcej informacji, niż zwykłe badanie rentgenowskie.

Początki gier komputerowych

Gra komputerowa jest zwykle rozgrywką po­między pojedynczym graczem oraz spe­cjalnym programem komputerowym. Inne gry elektro­niczne, na przykład gry video lub gry w rzeczy­wistości wirtualnej, są generalnie zaliczane do tej samej kategorii, co „właściwe" gry komputerowe, choć projektowane są na nieco inny sprzęt.

Rozwój gier komputerowych

Pierwsze gry komputerowe zostały napisane na przełomie lat 50. Komputery jednak malały wymiarowo a> i stawały się coraz tańsze, co powodowało, że coraz szerszy stawał się krąg potencjalnych komputerowych graczy. i rynek gier komputerowych wybuchnął.

Doskonalenie gier komputerowych

Wraz z wprowadzeniem na rynek Intelowskiej serii procesorów Pentium gry komputerowe bardzo się zmieniły. W wyścigu z po­tężnymi firmami komputerowymi producenci kon­soli telewizyjnych zmniejszają ceny i ulepszają swe produkty, tak by pod wieloma względami prześci­gały gry komputerowe.

Wymień 10 elementów wpływających na wydajność pracy komputera i systemu komputerowego

1. typ procesora

2. rodzaj pamięci RAM

3. rodzaj pamięci ROM

4. pamięć cache

5. szybkość zegara taktującego

6. rodzaje złącz

7. rodzaj koprocesora

8. wielkość i pojemność kart rozszerzeń

9. jakość pamięci zewnętrznych

10. odpowiednie oprogramowanie

Topologia sieci komputerowych

Topologia sieci to jeden z czynników jej standaryzacji. Określa dopuszczalne warianty przestrzennego rozmieszczenia elementów w sieci i powiązań między nimi. Podstawowe rodzaje topologii:

Magistralowa (liniowa stosowana w 80% sieci, zawiera protokół i kartę ETHERNET, szybkość transmisji 100MB/s...