Klaster (chemia)

Klaster (chemia)

Czytaj Dalej

Chemia fizjologiczna - Synteza i rola kwasów żółciowych

Stanowią 50% składników żółci. Są wytwarzane w hepotocytach, podlegają procesowi czynnego wydzielania do mikrokanalików żółciowych i po zagęszczeniu w pęcherzyku żółciowym są wydalane dalej drogami żółciowymi do światła jelita, gdzie pełnią szereg ważnych czynności jak: rozpuszczenie...

Chemia fizjologiczna - Pierwotne i wtórne kwasy żółciowe

Pierwotne:

- kwas cholowy  

- kwas chenowy (chenodezoksycholowy)

Powstają one w wątrobie. Są sprzężone z glicyną i tauryną. Po przejściu do jelita grubego pod wpływem enzymów bakteryjnych zmieniają się na kwasy:

Wtórne:

- dezoksycholowy

- litocholowy

Chemia fizjologiczna - Powstawanie i metabolizm barwników żółciowych

- bilirubina

- biliwerdyna ( u człowieka mało ).

Bilirubina powstaje w wyniku degradacji hemoglobiny uwalnianej z elementów czerwonokrwinkowych, które ulegają rozpadowi w układzie siateczkowo- śródbłonkowym wątroby, śledziony i szpiku kostnego.

Bilirubina pierwotna przekształca się we wtórną w...

Chemia fizjologiczna - Układ renina – angiotensyna – aldosteron. Wazopresyna

Reninę – enzym, syntetyzują komórki przykłębkowe nerki. Działając na substrat białkowy osocza odszczepia z niego mało aktywny dekapeptyd – angiotensynę I, kolejne odszczepienie 2 aminokwasów – przez konwertynę angiotensynę II – zachodzi to głównie w krążeniu płucnym. Produktem degradacji angiotensyny...

Chemia fizjologiczna - Synteza tłuszczu w gruczole mlekowym

Z osocza: octan, B – hydroksymaślan, lipoproteidy, chylomikrony, sterole, fosfolipidy, wolny glicerol, wolne kwasy tłuszczowe.

Glicerol potrzebny do syntezy tłuszczu mleka syntetyzowany jest w wymieniu z glukozy, a tylko w ok. 10% pochodzi z glicerolu osocza.

Kwas octowy jest w połowie utleniony, pozostała...

Chemia fizjologiczna - Synteza laktozy

Prekursorem laktozy w gruczole mlecznym jest w całości glukoza. Ponieważ L – laktoalbumina jest syntetyzowana tylko przez komórki wydzielnicze gruczołu mlecznego, synteza laktozy może odbywać się tylko w gruczole mlecznym. Synteza laktozy zachodzi w ścianach pęcherzyków aparatu Golgiego, a więc w...

Chemia fizjologiczna - Synteza białka

Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią. Syntetyzują aminokwasy z glukozy i propionianu: prolina, seryna, alanina, glutaminian, asparaginian.

Z octanu: serynę, prolinę, gluteminian i asparaginian.

Chemia fizjologiczna - Profil biochemiczny mleka i siary

Siara ma 4 razy więcej białka oraz wyższą zawartość lipidów niż mleko. W siarze 6 – 7% tłuszczu. Więcej witamin B12 i żelaza. Dużo wapnia, fosforu, potasu sodu, jonów magnezowych i chlorkowych. Wśród mikroelementów: żelazo, miedź, kobalt, mangan, selen i jod.

W siarze a także w mleku występują...

Chemia fizjologiczna - Białka odpornościowe siary

W większości są to albuminy i globuliny.

Limfocyty T i B. T – warunkują bierną odporność komórkową noworodków. Immunoglobuliny: IgA, IgG, IgM. Najwięcej IgG. Niektóre immunoglobuliny przechodzą z surowicy krwi do siary na drodze tzw. transportu wybiórczego, inne natomiast są wytwarzane w gruczole...

Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

Całkowita woda zawarta w organiźmie podzielona przez błony komórkowe na szereg przestrzeni płynowych, do których należą płyny: pozakomórkowy i wewnątrzkomórkowy. Pozakomórkowy jest heterogenny. Dzieli się na fazy: szybkowymienialną (osocze krwi i płyn pozakomórkowy), wolnowymienialny (płyn tkanki...

Chemia nieorganiczna

Dawne teorie o związkach organicznych. To przekonanie, że związków organicznych nie można otrzymać z pierwiastków w pracowni, że mogą one powstać tylko w organizmach żywych w wyniku działania specjalnej siły życiowej. Teorię tę obalił Wahler.

Występowanie węgla w przyrodzie:

a.) położenie...

Chemia organiczna - ogólnie

Czym się zajmuje chemia organiczna ?

Typowymi przykładami związków organicznych znanych ludzkości już od bardzo dawna są : alkohol etylowy, kwas octowy i cukier . Związków organicznych nie udawało się przez

Długi czas otrzymać ze związków mineralnych, w związku z czym poczynając od XVII w...

Podstawowe wiadomości z chemii

Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w następujących stosunkach:

H : Cl= 1 : 1 (HCl)

H :...

Podstawy chemii

Substancja chemiczna to rodzaj materii o określonych włąściwościach chemicznych

Aby określić rodzaj substancji musimy podać jej właściwości fizyczne:

- stan skupienia

- temperatury wrzenia i topnienia

- gęstość

- rozpuszczalność

-zapach, barwa, smak

Oprócz właściwości fizycznych do...

Rozwój chemii w XIX w.

Wiek XIX przyniósł wiele nowych teorii i odkryć w dziedzinie chemii. Najważniejszym osiągnięciem uczonych XIX-wiecznych było opisanie i pogrupowanie pierwiastków chemicznych pod względem właściwości. W okresie tym odkryto ich wiele. Na początku stulecia chemicy znali kilkanaście substancji...

Chemia materiałów wybuchowych

Pomimo że spalanie zachodzi w procesach deflagracji bądź detonacji, zależnie od rodzaju mate­riału wybuchowego, to procesy chemiczne zacho­dzące podczas spalania są w swej istocie zawsze takie same. Gwałtowne spalanie przekształcające się w eksplozję wymaga większej ilości tlenu, niż może...

Chemia

Chemia zajmuje się składnikami, strukturą i własnościami związków chemicznych. Istnieje ich wiele tysięcy, jednakie wszystkie one złożone są z trzech podstawowych komponentów - neutronów, protonów i elektronów. Budowa materii była wielką zagadką aż do siedemnastego wieku. Większość...

Chemia organiczna

Chemia związków węgla i wodoru zwana jest chemią organiczną. Stało się tak, gdyż wiele z tych związków odkryto właśnie w organizmach żywych. Kiedyś wierzono, że organizmy żywe posia­dają zawartą w komórkach substancję nazywaną „siłą witalną" - odpowiedzialną za syntezę związków...

Chemia ogniwa galwanicznego

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem ogni­wa galwanicznego jest ogniwo suche, konstrukcja oparta na wynalazku George'a Leclanche z lat 60. XIX wieku. Jego nowoczesna odmiana zbudowa­na jest z cynkowej obudowy, będącej jednocześnie katodą, oraz znajdującego się wewnątrz pręta węg­lowego, pełniącego...

Jak rozwijała się chemia w XVIII i XIX wieku?

Od początków dziewiętnastego stulecia chemicy zaczynali rozróżniać, które substancje są pierwiastkami, czyli podstawowymi elementami wchodzącymi w skład związku, a które połączeniem tych elementów tworzącym związek chemiczny. Na długo zanim John Dalton, brytyjski fizyk i chemik, profesor...