Klassik Stiftung Weimar

Czytaj Dalej

WEIMAR

części NRD, po raz pierwszy wzmiankowane w 975, miasto od 1254; w 1247-1372 własność hrabiów Weimar, później Wettinów; w 1547-1918 stolica księstwa Sachsen-Weimar-Eisenach.