Efekt wielkości klasy

Okazało się, iż czas oceny prawdziwości zdania zależy od tego, czy użyta w zdaniu cecha opisuje dany element siatki pojęciowej w sposób bezpośredni (a więc jest cechą charakterystyczną dla prezentowanej klasy pojęć), czy też pośredni (odnosi się do większej klasy pojęć): czas latencji zwiększa się wraz ze zwiększaniem się stopnia pośredniości cechy opisującej dany element, np.

Piłka bramkowa

piłka bramkowa; gra zespołowa dla niewidomych (-» grupa startowa in­walidów I) z udziałem dwóch drużyn po czterech zawodników, w tym je­den rezerwowy. W czasie gry na bo­isku przebywa po 3 zawodników. Za­wodnik z resztą widzenia zakłada specjalne osłony z nieprzepuszczalne­go materiału. Zmiany...

Piłka dźwiękowa

piłka dźwiękowa; służąca niewido­mym do zabaw i gier oraz ćwiczeń usprawniających i orientujących w przestrzeni. P. d. są dwojakiego ro­dzaju: 1) zasilane bateryjką umiesz­czoną wewnątrz, 2) wypełnione dzwo­neczkami lub kuleczkami metalowymi. Pierwsze, wykonane z porowatej ma­sy gąbczastej, są...

Piłka siatkowa

piłka siatkowa; gra zespołowa z udziałem dwóch drużyn liczących po ośmiu zawodników, w tym dwóch rezerwowych. P. s. popularna jest w grupie startowej II (głusi), III (amputowani) oraz V i VI. Rozgryw­ki II grupy startowej inwalidów od­bywają się także z drużynami nie-in wal idów wg...

Piłka toczona

Zawodników ataku dobiera się w zasadzie spośród osób z ogra­niczeniem widzenia w granicach 1/20 wg skali Snellena, co odpowiada -» klasie startowej B niewidomych, ale mogą też być osoby całkowicie nie­widome.

Klasy zapalników (ZE)

W zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec prądu elektrycznego:

0,20 A – o bezpiecznym natężeniu 0,20 A,

0,45 A – o bezpiecznym natężeniu 0,45 A,

2,0 A – o bezpiecznym natężeniu 2,0 A,

4,0 A – o bezpiecznym natężeniu 4,0 A.

Klasy okablowania miedzianego

Klasy okablowania miedzianego - europejskie (EN 50171) i międzynarodowe (ICO 11801) normy dotyczące wymagań na okablowanie strukturalne, za pomocą którego można realizować odpowiednie usługi (aplikacje), zdefiniowane w klasach od A do F, czyli do maks.

Klasa bonitacyjna gleby

Wartość gleby w określonych warunkach siedliskowych wyrażającajej zdolność produkcyjną w ramachdanego sposobu użytkowania. W obrębie glebgruntów ornych wydzielono 9 k.b.: I, II, IIIa,IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIRz. K. IIIa i b orazIVa i b są samodzielnymi jednostkami. Glebynajlepsze należą do k. I, a...

KLASY CHROMOSOMÓW

U człowieka występuje 23 klasy chromosomów, a więc chromosom 1 jest największy, zaś 22 najmniejszy. Klasyfikacja chromosomów pod względem wyglądu tyczy długości ramion poszczególnego chromosomu względem centromeru.