Klaryski Kapucynki

Klaryski Kapucynki

Czytaj Dalej

Stary Sącz - kościół i klasztor Klarysek

Siostry klaryski przechowują w nim takie skarby, jak iluminowa­ne średniowieczne rękopisy, w tym dwa graduały z końca XIII stulecia, zabytkowe hafty i drobne pamiątki po fundatorce: pier­ścień, łyżeczkę i trzonek kindżalu.

Kapturnik kapucynek

Bostrychus capucinus (L.), rodzina Bostrychidae — kaptumikowate. Długość ciała 8—14 mm. Żyje w drzewostanach liściastych, głównie na dębach. Rozwija się w drewnie dębowych pniaków. Owady dorosłe przebywają na drewnie. Występuje w rejonach cieplejszych.