Klara z Rimini

Klara z Rimini

Czytaj Dalej

Włochy - Rimini

jeden z ważniejszych ośrodków włoskiego odrodzenia. Zabytki Łuk Augusta - końcowy punkt Via Flaminia (27 p.

GRZEGORZ z RIMINI OESA

W filozofii łączył ockhamizm z augustynizmem(via Gregoru); głosił prymat poznania intuicyjnego. Kuc, Z badań nad pojęciem jheoria" w szkole tomistycznej XV wieku, w: Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, Lb 1978, 65-71.

Nominales - Ockhamizm filozoficzny: Grzegorz z Rimini

W nauce o poznaniu Grzegorz z Rimini świadomie podąża za Augustynem,o którym powiada, iż zbadał nasze poznanie w sposób o wiele staranniejszyi bardziej gruntowny od innych, o czym przekonują nas zachowane pisma(qui modum nostrae cognitionis diligentius et exquisitius ceteris, ąuorum doctrinae adnos devenerunt, investigavit).

Święta Klara

Franciszka i założyła według regułyfranciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Franciszek po otrzymaniu stygmatów ciężkozapadł na zdrowiu, Klara pielęgnowała go w specjalnej celi zbudowanej w ogrodzie klasztoru.