Klara Zach

Klara Zach

Czytaj Dalej

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

ARMALECH (Ining w pn. zach. Chinach)

Bpstwo powstałe na pocz. XIV w. w wyniku działalności misji franciszkańskich i domin, w Chinach za dynastii mongolskiej.

Pierwszym bpem był Carlino de Grassis OFM (zm. 1328), prawdopodobnie jeden z 7 sufraganów abpa Jana, ustanowionego 1307 dla tego państwa przez pap. Klemensa V;

inny bp A. Richard de...

Święta Klara

Jest patronką zakonu klarysek, kapucynek; Asyżu;bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia i telewizji. Klara ukazywana jest jako zakonnica w habicie klaryski stojąca w bramie klasztoru.

AIRE-SUR-ADOUR, m. w płd.- zach. Francji

Gdzie 2 III 1814 doszło do bitwy między wojskami franc. pod komendą Soulta a armią ang. Wellingtona. Po przegranej 27 II 1814 pod Orthez Soult wycofał się na A. Jego wojska znajdowały się na lewym brzegu rz. Adour, podczas gdy główne siły nieprzyjaciela posuwały się prawym brzegiem. Francuzi...

AIX, w. u zach. wybrzeży Francji w pobliżu Rochefort

Gdzie 12 VII 1815 schronił się Napoleon, zamierzając przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Wyspę blokowały jednak okręty ang. pod rozkazami kpt. Maitlanda. 15 VII Napoleon oddał się w ręce Anglików i wystąpił na pokład okrętu „Bellerophon”.

ALBA DE TORMES, w. w zach. Hiszpanii, w pobliżu Salamanki

28 XI 1809 gen. Kellermann na czele 6 korpusu odniósł tu świetne zwycięstwo nad armią ks. del Parque. Po zajęciu Salamanki, gdzie wymordowano rannych żoł. franc., ks. del Parque rozłożył się obozem w A., po obu stronach rz. Tor-mes. Wykorzystał to Kellermann, który nie czekając na piech. i art...

ALBUERA (Albuhera), w. w zach. Hiszpanii (Estremadura), nad rz. Albuerą

Gdzie 16 V 1811 doszło do krwawej batalii między Armią Południa Hiszpanii marsz. Soulta a ang. armią gen. Beres-forda. Soult podjął marsz z płd. Hiszpanii ku twierdzy Badajoz, obleganej przez Anglików, Hiszpanów i Portugalczyków. Beresford oczekiwał go na pozycjach pod A., mając 24 tys. żoł. i 48...

ALCANTARA, m. w zach. Hiszpanii (Estremadura), w środk. biegu Tagu

Od 105 r. istniał tu most wybudowany na rozkaz cesarza Trajana. Wykonany z granitowych bloków, bez cementowego spoiwa, miał 250 m długości, w centralnej części liczył 75 m wysokości. Położony w pobliżu granicy z Portugalią umożliwiał komunikację z tym krajem i dlatego też miał strategiczne...

ALKMAAR, m. portowe w płn.- zach. Holandii

Gdzie 18 X 1799 po zwycięstwach franc. armii Brune’a ks. Yorku zmuszony był podpisać konwencję o ewakuacji wojsk ang. i ros. z Holandii.

ALMARAZ, most w Hiszpanii, w środk. części Tagu, 80 km na zach. od Talavery

Wybudowany w XVI w., składał się z dwóch kamiennych łuków opartych na wspólnym potężnym filarze. Prowadziła tędy droga z Madrytu do prowincji Estrema-dura i dalej do Portugalii.

W XII 1808 mostu bronił hiszp. brygadier Hemando, który dysponował dwoma bat. p. Mallorca, dwoma bat. p. Irlanda i...

BAJONNA, m. w płd.- zach. Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią

Od 16IV do 20 VII 1808 były tu prowadzone rozmowy Napoleona z członkami hiszp. rodziny królewskiej. Na żądanie cesarza Francuzów stawili się król Karol IV i następca tronu Ferdynand, uważany już za monarchę przez uczestników antyfranc. powstania w Hiszpanii.

5 V Napoleon zażądał, aby obaj zrzekli...

BAZYLEA, m. w płn.- zach. Szwajcarii

Do początków Rewolucji samodzielne biskupstwo. W 1793 wkroczyły tu wojska franc., a miejscowi patrioci ogłosili Republikę Raurikańską. 27 III 1793 republikę przyłączono do Francji i przekształcono w dep. Mont-Terrible.

5 IV 1795 podpisano w B. traktat między Francją a Prusami. Prusy występowały...

BENAVENTE, m. w płn.- zach. Hiszpanii nad rz. Cea

Gdzie 29 XII 1808 doszło do starcia między franc. kaw. gwardii a tylną strażą cofającej się do La Coruńi ang. armii gen. Moore’a. 600 strz. konnych, którymi dowodził gen. Lefebvre-Desnouet-tes, przeprawiło się przez rzekę, by uderzyć na Anglików. Wpadli jednak w zasadzkę pod murami miasta i...

BYTYN, m. w Wielkopolsce na zach. od Poznania

Należące w czasach Księstwa Warszawskiego do rodziny Niegolewskich. 27 XI1806 nastąpiło tu powitanie Napoleona na ziemiach polskich przez właściciela B. Felicjana Niegolewskiego i gen. Dąbrowskiego w otoczeniu poznańskiej gwardii honorowej pod dow. płk. Jana Umińskiego. Wieczorem Napoleon wyjechał...

DENNEWITZ, m. 60 km na płd. zach. od Berlina

Gdzie 6 IX 1813 doszło do starcia między franc. wojskami Neya, Bertranda i Oudinota a Armią Północną sprzymierzonych, czyli szwedz. korpusem Bemadotte’a oraz Prusakami von Bulowa i Tauentziena. Po zwycięstwie pod Dreznem Napoleon posłał Neya z 60-tys. korpusem na płn. z zadaniem zajęcia Berlina...

DURNSTEIN, m. w Austrii, na lewym brzegu Dunaju, na zach. od Wiednia

Gdzie 10 i 11 XI1805 miała miejsce zaciekła bitwa między franc. dyw. Gazana a głównymi ros. siłami Kutuzowa. Po kapitulacji austr. armii Macka w Ulm Napoleon ruszył w pościg za ros. armią Kutuzowa, cofającą się spod Braunau na wschód, w kierunku Wiednia. Zasadnicze siły franc. szły prawym brzegiem...

FILE, w. na dalekich zach. przedmieściach Moskwy

Gdzie 13 IX 1812 odbyła się narada Kutuzowa z generałami na temat dalszych działań po bitwie pod Możajskiem. Zdania podczas narady były podzielone. Za stoczeniem nowej bitwy opowiedzieli się: Konownicyn, Uwarow, Dochturow, Jer-mołow i Bennigsen.

Za oddaniem Moskwy bez walki byli natomiast: Rajewski...

GANDAWA, m. w płn.- zach. Belgii nad Skaldą

Gdzie 24 XII 1814 podpisano pokój kończący ang.- amer. wojnę 1812-1814. Pod koniec 1814, kiedy Napoleon był już pokonany, rząd ang. zaproponował Wellingtonowi objęcie dow. nad armią walczącą przeciwko Stanom Zjednoczonym. Po dokonaniu szczegółowych obliczeń kosztów wojny Wellington doszedł do...

GENUA, miasto w płn.- zach. Włoszech nad M. Śródziemnym, stolica prowincji Liguria

Przed Rewolucją niezależna republika, do której należała przez pewien czas Korsyka, utracona na rzecz Francji. Od 1792 G. sprzymierzona była z Francją, a jej bankierzy finansowali działania armii franc.

W 1797 Bonaparte obalił kupiecką oligarchię i 14 VI ustanowił Republikę Liguryjską...

GOŁYMIN, m. na płn. zach. od Pułtuska

Gdzie 26 XII 1806 doszło do starcia między wojskami franc. a ros. Po zajęciu Warszawy Napoleon miał nadzieję, że uda mu się w ciągu najbliższych dni doprowadzić do decydującej bitwy z ros. armią. Działania przeniosły się na płn. od Bugu.

Podczas gdy główne siły Bennigsena broniły Pułtuska...