Klara Ludwika Szczęsna

Klara Ludwika Szczęsna

Czytaj Dalej

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872)

Ludwik Feuerbach w 1848 roku odmówił studentom, wzięcia czynnego udziału w rewolucji.

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Ontologia

  Materia jest bytem, jest odwieczną, niestworzoną przyrodą.  Życie jest formą istnienia materii; jest efektem jej ewolucji, która od postaci nieorganicznej przeszła w postać organiczną. Materia istnieje według określonych praw, które człowiek może poznać i wykorzystywać. Podstawowym prawem jest...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Gnoseologia

Feuerbach wyróżniał poznanie zmysłowe i racjonalne jako dwa szczeble poznania. „Świat stoi otworem jedynie przez otwartą głowę, a otworami głowy są tylko zmysły. Natomiast myślenie izolowane, zamknięte w sobie, myślenie bez zmysłów, bez człowieka, poza człowiekiem, jest absolutnym podmiotem, który...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

 Feuerbach  pisał: „w  żadnym wypadku człowiek nie różni się od zwierzęcia tylko myśleniem. Różnicą tą jest raczej cała jego istota”, istotą zaś człowieka jest uniwersalność i wolność.   

Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Filozofia religii

Formułował ją na podstawie materialistycznego ujęcia  świata. Był przekonany,  że poza obiektywną rzeczywistością materialną nic nie istnieje. Wszystko natomiast to, co zwykło nazywać się myśleniem, duchem czy bóstwem jest tworem gatunku ludzkiego. Również religia jest tworem tak rozumianego...

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Ludwik zgodził się na pokój w 1668r. Ludwik z równą pasją pracował nad izolacją Zjednoczonych Prowincji, jak w okresie przed 1667r. Ludwik zaakceptował testament w imieniu wnuka.

Unie Polski z Litwą - RZĄDY LUDWIKA ANDEGAWEŃSKIEGO (1370 - 82)

Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie naruszy istniejącego ustawodawstwa - przywilej w Budzie 1355 r.

ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK

ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK, pseud.

BERNACKI LUDWIK

BERNACKI LUDWIK, ur.

BRZOZOWSKI LUDWIK

BRZOZOWSKI LUDWIK , ur.

CIESZKOWSKI LUDWIK

CIESZKOWSKI LUDWIK, ur.

ĆWIKLIŃSKI LUDWIK

ĆWIKLIŃSKI LUDWIK, ur.

DECJUSZ JODOK (JUST) LUDWIK

DECJUSZ JODOK (JUST) LUDWIK, ur.

DĘBICKI LUDWIK

DĘBICKI LUDWIK, ur.

DMUSZEWSKI LUDWIK ADAM

DMUSZEWSKI LUDWIK ADAM, ur.

DMUSZEWSKI LUDWIK ADAM

DMUSZEWSKI LUDWIK ADAM, ur.

EMINOWICZ LUDWIK

EMINOWICZ LUDWIK, ur.

FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny

FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny, ur. 1 XI 1822 w Wojutynie (Wołyń), zm. 17 IX 1895 w Krakowie, syn Ewy, bratanek Alojzego, arcybiskup warsz., pamiętnikarz. Przybywszy w styczniu 1848 do Paryża, zaprzyjaźnił się ze Słowackim, towarzyszył mu 1848 w podróży do Poznania, pomagał w porządkowaniu rkpsów, był...